AT Agroturiec, spol. s r.o.

Farma v Skerešove

Farma oviec v Skerešove, okres Revúca sa špecializuje na produkciu mäsových výkrmových jahniat Berrichon du Cher pre potreby zásobovania krátkeho dodávateľského reťazca FARMFOODS kvalitnou a čerstvou jahňacinou.


Farma oviec v Skerešove produkuje zdravé mäsové jahňatá pre potrebu krátkeho obchodného reťazca FARMFOODS. Jahňatá po odstave sú naďalej vykrmované kvalitnou prírodnou stravou 5-7 mesiacov do jatočnej hmotnosti 40 kg a následne porážané na vlastnom bitúnku na tom istom hospodárskom dvore. Základom kŕmnej dávky sú produkty vlastnej rastlinnej výroby, t.j. lúčne seno, kukuričná siláž, slama. Doplnkom sú kŕmne zmesi, ktoré sú vyrábané vo vlastnej miešarni z vlastných obilnín a sóje bez GMO. Nadstavbou je dopĺňanie vitamínov a minerálnych látok. Krmivá neobsahujú žiadne geneticky upravované zložky.


vlnka


Plemeno Berrichon du Cher je polojemnovlnové mäsové plemeno, ktoré vzniklo vo Francúzsku začiatkom 19. storočia, krížením domácich plemien oviec s plemenom ile de France. Má veľký telový rámec s veľmi dobre osvalenými končatinami, hrudníkom, chrbtom a zadotrupím. Plemeno je rané, s dlhým plodným obdobím s možnosťou bahnenia 3-krát za 2 roky. Jahňatá popri vynikajúcich prírastkoch majú vysokú kvalitu jatočného trupu. Výkrm možno realizovať až do hmotnosti 40 kg. Plemeno možno úspešne využiť v mäsovom programe v otcovskej pozícii pri krížení s domácimi plemenami na produkciu ťažších jahniat.
vlnka

Zvieratá sú chované bez týrania a stresu, majú
zabezpečený dostatok pohybu.


Farma v Gemerskej Vsi

Farma výkrmu hovädzieho dobytka v Gemerskej Vsi, okres Revúca sa špecializuje na produkciu mäsového výkrmového dobytka plemena Charolais pre potreby zásobovania krátkeho dodávateľského reťazca FARMFOODS kvalitným a čerstvým hovädzím mäsom.


vlnka


Plemeno Charolais má svoje korene vo Francúzsku v oblasti Charolles, ktorá sa nachádza medzi riekami Seinou, Loirou, Rhônou a Alier. S chovom tohto mäsového plemena sa začalo na prelome 18. – 19. storočia. Jedná sa o jedno z najčastejšie chovaných mäsových plemien na svete. Môžete ho nájsť vo viac ako 70 - tich krajinách sveta. Je najpočetnejším mäsovým plemenom vo Francúzsku, v Českej republike a aj na Slovensku.


Parametre ustajnenia vytvárajú také podmienky, aby výkonný biologický materiál pri zabezpečovaní plnohodnotnej výživy dokázal realizovať svoje produkčné schopnosti. Pri ustajnení sú rešpektované predovšetkým priestorové požiadavky zvierat s ohľadom na ich prirodzené potreby. Parametre ustajnenia sú volené tak, aby bez väčšieho nároku na ručnú prácu boli zvieratá udržované v čistote, v pohode a šťastné.


Na stredisku je zriadený veľkokapacitný výkrm hovädzieho dobytka s počtom 600 - 800 ks. Zvieratá sú ustajnené voľne v kotercoch s narastajúcou podstielkou po 12 ks. Pre zvieratá chované voľne v kotercoch zabezpečujeme plochu ležiska 6,1 metrov štvorcových (čo je o 27% viac ako predpisuje legislatíva). Zvieratá sú chované bez týrania a stresu, majú zabezpečený dostatok pohybu.


Nevyužívame rastové hormóny, nie sú ošetrované hormonálnymi prípravkami. Sú ustajnené s dostatočným prívodom vzduchu, dostatkom svetla, dostatkom priestoru na pohodlný oddych. Majú stály prístup k zdravotne nezávadnej pitnej vode, čím zvieratám zabezpečujeme maximálnu pohodu (welfare).


Výkrm hovädzieho dobytka je bez GMO.


Výživa vo výkrme hovädzieho dobytka je bez GMO. Naši odborníci venujú výnimočnú pozornosť pri zostavení kŕmnych dávok a výrobe kvalitných zdravých krmív skoro výlučne vyprodukovaných v našej výnimočnej rastlinnej výrobe. Používame jačmeň, pšenicu, kukuricu, sóju bez GMO a kukuričnú siláž. Minerálnu výživu zvierat zabezpečujeme nákupom. Výkrm býkov a jalovíc plemena Charolais je trojfázový, t.j. zvieratá sú rozdelené podľa váhy (veku) do troch produkčných skupín.


vlnka