AT Dunaj spol. s r.o.

Mliekareň a syráreň v Dubníku je súčasťou na seba nadväzujúcich stavieb, ktoré sledujú jediný cieľ - priniesť kvalitné mliečne výrobky na pulty obchodov združenia FARMFOODS.


Maštaľ pre 650 kusov dojníc je jedna z najmodernejších na Slovensku. Z maštale sa zvieratá dostanú prepojovacou chodbou do modernej dojárne s paralelnými stojiskami pre 36 dojníc. Čerstvé mlieko tečie potrubím z dojárne rovno do mliekarne. Budova mliekarne a syrárne je umiestnená medzi maštaľou a dojárňou a časť zrecích miestností na syry je umiestnená v pivničných priestoroch pod budovou dojárne.vlnka


vlnka

Výstavba mliekarne začala na začiatku roka 2016 v priestore medzi novým ustajnením pre dojnice a novou dojárňou. Inštalácie technológií boli spustené v polovici roka 2016 a po ich ukončení a dôslednej technologickej a dokumentačnej príprave bola Mliekareň – Syráreň Dubník v decembri 2016 schválená štátnymi orgánmi do skúšobnej prevádzky a bolo jej pridelené schvaľovacie číslo 4 – 7 – 147.


Mliekareň je dimenzovaná na spracovanie 20 000 litrov
čerstvého slovenského mlieka denne.


Sortiment mliečnych výrobkov z Mliekarne a syrárne Dubník pokrýva takmer kompletnú škálu mliečnych výrobkov pre denné použitie aj na výnimočné príležitosti.


Výlučne čerstvé mlieko je ihneď spracované do nasledovných skupín výrobkov:


Čerstvé konzumné mlieko - vyrobené z kvalitného kravského mlieka, upravené pasterizáciou a homogenizáciou.

Zakysané mlieko a kefír - mlieko naočkované smotanovou, príp. kefírovou kultúrou, ktoré zrejú vo fermentačných tankoch a následne sú plnené do konečného obalu.

Jogurty, kyslé smotany a smotanové dezerty - z prvotriednej smotany a mlieka po naočkovaní živou kultúrou fermentujú v nádrži alebo v obale. Naše ochutené jogurty sú absolútne výnimočné použitím ochutení bez akýchkoľvek prídavných látok, žiadnych pektínov, aróm, farbív, kyseliny citrónovej či konzervantov. Len čisté ovocie, cukor, med, prípadne pravá čokoláda. Podobné iné na trhu nenájdete. Kombinácia chutí jemného krémového jogurtu a chuti pravého ovocia ich robí výnimočnými. A že nie sú tak krásne farebné ako pastelky? Samozrejme že nie, pretože sme ich neprifarbili. Sú tak pekne farebné, ako pekne farebné je samotné ovocie. Tieto špeciálne ochucujúce zložky - džemy sú vyvinuté špeciálne len pre nás, naším partnerom z projektu FARMFOODS, ktorý sa zaoberá výrobou ovocných džemov.

Tvarohy - tradičné tvarohy vyrobené zahriatím mlieka po fermentácii.

Maslo - vyrobené v diskontinuálnom zmaselňovači zo sladkej alebo kyslej smotany.

Zrejúce syry - vyrobené vo výrobníkoch syra, zalisované v lisoch, nasolené v soľných roztokoch a vyzreté na bukových poliach v prísne kontrolovaných podmienkach.

Tavené syry a termizované nátierky - vyrábané z vlastných surovín, ako sú syr, tvaroh, smotana a maslo pomocou tavičky.

Balenie hotovej bryndze a výroba bryndze a bryndzových výrobkov zo skladovaného ovčieho syra - spracovaná bryndza a skladovaný ovčí syr, ktoré boli vyrobené v Bryndziarni Turček na partnerskej farme projektu FARMFOODS.

vlnka

Všetko mlieko spracovávané v mliekarni je pasterizované,
aby bola zabezpečená aj absolútna zdravotná
bezpečnosť pre konzumentov.


Hlavnou myšlienkou pri tvorbe sortimentu mliekarne bolo vyrábať tradičné výrobky na moderných a inovatívnych zariadeniach, ktoré by neobsahovali žiadne tzv. „E-čka“, pokiaľ to nebude vyslovene nutné z pohľadu povahy výrobku tak, ako je to napríklad pri tavených syroch, ktoré bez taviacich solí nie je možné vyrobiť krémové. Tieto zariadenia spĺňajú vysoké štandardy z pohľadu technologickej kvality, ako aj z pohľadu hygieny výroby a zdravotnej bezpečnosti výsledného produktu.


Výroba je rozdelená do nasledovných technologických celkov:


Pasterizačná stanica - pasterizácia mlieka a jeho štandardizácia, čo je úprava tučnosti a iných parametrov v surovine pre konkrétny výrobok. Taktiež je tu možné mlieko homogenizovať, čím sa zabezpečí, že v produkte nám nebude vystupovať na povrch tuk alebo srvátka a produkty budú mať lepšiu konzistenciu bez vád.

Zrecie nádrže - celkový počet 3x1000 litrové a 2000 litrové nádrže slúžia na prípravu a fermentovanie jogurtov, zakysaných mliek a iných kyslomliečnych produktov.

Zmaselňovač - výroba masla zo sladkej alebo kyslej smotany.

Tavička - zariadenie pre výrobu tavených a termizovaných výrobkov.

Syrárske výrobníky a lisy - výroba syra a tvarohov, lisovanie syrov do konečných tvarov – bochníky.

Soľné vane - slúžia pre solenie syrov v slanom roztoku.

Zrecie komory a regály - zrenie syrov prebieha na krásnych bukových regáloch uložených v zrecích skladoch s presne kontrolovanými podmienkami, kde syry získavajú svoje vzhľadové a chuťové vlastnosti.

Fermentačná komora - v presne nastavených tepelných podmienkach môžu výrobky v obaloch fermentovať a získavať svoj vzhľad a chuť.

Chladiareň tvarohov - pre zachladenie tvarohov a zvýšenie ich kvality.

Plniace zariadenia - plnička do PET fliaš, plnička kyslomliečnych produktov do fliaš, alebo gastro balení, plnička do sáčkov, plnička kyslomliečnych produktov do kelímkov, plnička tavených syrov a nátierok do kelímkov.

Krájacie a baliace zariadenia - slúžia pre krájanie syrov a balenie mnohých výrobkov do ochrannej atmosféry, alebo vákuovo.

CIP stanica - z anglického Cleaning In Place, slúži na dokonalé vyčistenie a dezinfekciu v potrubí, nádrží, plničiek a iných zariadení z jedného miesta pomocou rýchloprúdiacich horúcich roztokov s presne určenou koncentráciou čistiacej látky. Takto sa dosiahnu veľmi prísne hygienické limity a čistota produktov, čím sa udržiava vysoký hygienický štandard výroby a výrobkov.

Chladiarne - slúžia pre vychladenie a uskladnenie výrobkov a surovín.vlnka

Dodržiavame maximálne hygienické štandardy
pracovného prostredia a výroby.


Súčasťou mliekarne je aj kompletné sociálne zázemie pre pracovníkov.Všetci zamestnanci musia absolvovať zložité hygienické, bezpečnostné a technologické školenia, na konci ktorých sú otestovaní. Ďalšie školenia musia prebiehať aj naďalej v pravidelných intervaloch, aby bola zabezpečená stála a vysoká technologická a hygienická znalosť všetkých zamestnancov.


Súčasťou mliekarne je aj technické vybavenie, ktoré podporuje vysokú technologickú úroveň tejto výroby. Zariadenie vzduchotechniky upravuje vzduch vstupujúci do výrobných priestorov, ohrieva ho alebo chladí na konštantnú teplotu 23 stupňov celzia, filtruje ho, zbavuje pachov a ozonizáciou dezinfikuje. Takto upravený vzduch je vháňaný do výrobných priestorov a vytvára pretlak, aby sa pri otvorení dverí pri vstupe nedostal do budovy neupravený vzduch z okolitého prostredia. Pre kvalitnú a modernú výrobu ešte slúžia zariadenia v technickej miestnosti - výrobník horúcej pary, výrobník ľadovej vody, komresor pre produkciu stlačeného vzduchu a výrobník teplej úžitkovej vody za pomoci horúcej vody z bioplynovej stanice.

Logistické centrum je súčasťou budovy Mliekarne – syrárne Dubník. Slúži pre projekt FARMFOODS. Logistický sklad pozostáva z 2 samostatných chladených skladov s rozlohou cca 100 m2, chladenej manipulačnej chodby a z 2 expedičných rámp s hygienickými rukávmi. Do tohto skladu sú zvážané výrobky zo všetkých zúčastnených výrob v projekte FARMFOODS, ktoré sú v debničkách pripravené pre jednotlivé predajne. V logistickom centre sú tieto debničky premanipulované do skupín pre jednotlivé predajne a rozdelené na chladiarenské autá podľa ich zásobovacích trás.


vlnka