Aj takto sme reprezentovali výnimočné potraviny FARMFOODS na akcii CHUŤ Slovenska, ktorá sa uskutočnila 11. a 12. mája v priestoroch Expo Centra v Trenčíne :).