Neodmysliteľnou súčasťou akýchkoľvek výrobkov sú etikety. My sme si na tých našich dali obzvlášť záležať. Keďže vám v našom sortimente prinesieme veľké množstvo výrobkov v mnohých kategóriách, vďaka našim etiketám sa v ňom budete vedieť lepšie orientovať. Poďme si ich obsah prejsť pekne po poriadku. Vysvetlíme si ich na etikete Delikátneho Flank Steaku.

Kompletné etikety na výrobkoch sortimentu FARMFOODS vyzerajú takto:

Horná časť etikety obsahuje názov hlavnej skupiny (Slovenský Charolais), v ktorej sa daný výrobok nachádza, a jej ilustráciu. Tú istú ilustráciu nájdete aj pri delení hlavných skupín v našom e-shope, znázornená bude aj na našich predajniach. Napravo je kód hlavnej skupiny (CH), ktorý vám pomôže pri orientácii pri nákupe v predajni. Hornú časť dopĺňa číslo podkategórie (6) a názov podskupiny (Odležaný steak) – rovnaké delenie do podskupín je rovnako aj v našom e-shope. List s nápisom NATUR sa netýka zaradenia produktu do našej štruktúry, ale vyjadruje, že výrobok bol vyrobený podľa koncepcie Natur.

Stredná časť etikety je tvorená názvom konkrétneho výrobku (Delikátny Flank Steak) a jeho číslom, pod ktorým je zaradené medzi výrobkami v danej podkategórii (6). Celý kód výrobku pozostáva zo skratky názvu hlavnej skupiny, čísla hlavnej kategórie a čísla konkrétneho výrobku v nej. Preto bude kód pre Delikátny Flank Steak CH66. Nájdete ho tak uvedený aj na pokladničnom bloku pri nákupe u nás.

Na spodnej časti etikety nájdete informácie súvisiace s výrobou produktu. Je na nej logo výrobnej prevádzky, v ktorej bola daná potravina vyrobená a ktorá spĺňa kritériá na to, aby patrila do konceptu Farmfoods. Napravo od nej sú logá, ktoré symbolizujú, že výrobok bol vyrobený bez použitia geneticky modifikovaných organizmov a škodlivých „E-čok“. Pod nimi sú uvedené mená zodpovedných osôb, ktoré stoja za výrobou tohto výrobku. Spodnú časť dopĺňajú slogany, ktoré sú spojené so značkou FARMFOODS.

Veríme, že sa vám naše etikety páčia a pomôžu vám pri nákupe a objavovaní našich výnimočných výrobkov. Nezabúdajte, že sú vám dostupné stále v našej sieti pojazdných predajní. a takisto aj v našom e-shope.