Spoznajte sortiment delaktózovaných mliečnych výrobkov FARMFOODS


Čoraz častejšie sa veľkej skupine spotrebiteľov stáva, že po konzumácii mliečnych výrobkov sa u nich dostavia nepríjemné tráviace problémy, ktoré sú zapríčinené intoleranciou (neznášanlivosťou) na mliečny cukor - laktózu. Títo spotrebitelia nedokážu dostatočne stráviť laktózu (ich organizmus nedostatočne produkuje enzým laktázu). Laktáza sa dostáva ďalej až do čriev, kde ju s radosťou spotrebuje prirodzená črevná mikroflóra, ktorá následne spôsobí určité tráviace problémy spotrebiteľa. Čiastočným riešením pre spotrebiteľov s intoleranciou na laktózu je konzumácia kyslomliečnych produktov, kde je väčšina laktózy premenená mliečnymi kultúrami na kyselinu mliečnu, alebo zrejúcich syrov, kde je taktiež laktóza spotrebovávaná syrárskymi kultúrami, ale pri silnej intolerancii je problémom aj to malé zbytkové množstvo laktózy.

Ilustrácia skupiny výrobkov Delaktózované mliečne, ktorú nájdete na dizajnových etiketách.

A aby sme dopriali kvalitné mliečne výrobky aj zákazníkom so spomínanou intoleranciou, vyrobili sme pre nich Delaktózované mliečne výrobky. Pri ich výrobe bol použítý enzým laktáza, ktorý už v procese výroby štiepi mliečny cukor laktózu na jednoduchšie cukry glukózu a galaktózu, ktoré už nespôsobujú intolerancie a tým pádom ani tráviace problémy. Takéto výrobky sú potom vhodnou alternatívou mliečnych výrobkov aj pre spotrebiteľov s intoleranciou na laktózu. Môžu ich tak konzumovať bez obáv a využívať benefity, ktoré všetky mliečne výrobky konzumentom prinášajú.


Delaktózované výrobky sú od ostatných mliečnych produktov odlíšené farbou na etikete.

V rámci ponuky delaktózovaných výrobkov v sortimente FARMFOODS nájdete Biely jogurt, Delacto Biely syr a Krémový tvaroh. Navštívte vašu najbližšiu predajňu a spoznajte niektorý z našich delaktózovaných mliečnych produktov.Nájdite predajňu FARMFOODS