Článok E250 - Tichý zabijak bol pôvodne zverejnený v týždenníku Piešťanský týždeň 20. novembra 2018. Link na článok na stránke týždenníka nájdete tu: https://www.piestanskydennik.sk/2018/11/24/e250-tichy-zabijak/ .


Éčka. Sú všade okolo nás. Na obale takmer každého výrobku nejaké nájdeme. Avšak zamysleli sme sa nad tým, čo sa pod týmito označeniami skrýva? Keď si pozrieme zloženie priemerného mäsového výrobku zo supermarketu, s najväčšou pravdepodobnosťou tam nájdeme E250, čiže rýchlosoľ. Z chemického hľadiska ide o dusitan sodný. Táto látka je považovaná za krvný jed a potenciálny karcinogén. Je teda pre náš organizmus skutočne vhodné niečo takéto konzumovať? Práve tejto otázke sa venovala Dominika Pánska, študentka Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom, spolu so svojou učiteľkou chémie Andreou Michálkovou.

Dominika najskôr oslovila viacerých odborníkov v oblasti biochémie a potravinárstva, aby zistila, za akým účelom sa táto látka používa a čo vlastne v našom organizme dokáže spôsobiť. Okrem iného zistila, že práve vďaka dusitanom, ktoré sa používajú vo výrobkoch ako šunka, párky, slanina, saláma či klobása, získavajú tieto produkty svoju typickú ružovočervenú farbu, nakoľko dokážu reagovať s pigmentom v mäse. Na rozdiel od kuchynskej soli, ktorá sa stáročia používala k šetrnej konzervácii potravín, dokáže zabiť v mäse už prítomné mikroorganizmy, čo umožňuje spracovať aj nie úplne najčerstvejšie mäso.

Aký dôsledok má však pridávanie tohto aditíva do výrobkov na naše telo? Dominika zistila, že pri tepelnom spracovaní výrobku s E250 dochádza k reakcii s tzv. amínmi za vzniku nitrozamínov, čo sú karcinogénne zlúčeniny, ktoré sa nám dokážu hromadiť v hrubom čreve a vyvolať v ňom nádorové bujnenie, čo zapríčiňuje práve vznik rakoviny hrubého čreva. Vo výskyte patrí Slovensku smutné svetové prvenstvo, preto je viac ako dôležité mať pravidelnú a pestrú stravu, konzumovať veľa vlákniny a najmä vyhýbať sa látkam ako E250, ktorá sa v niektorých krajinách dokonca nepoužíva vôbec.

Na Slovensku máme veľmi vysoké povolené množstvá tejto prídavnej látky. Do mäsových výrobkov môžu výrobcovia pridať až 6 mg/kg. Chceli sme preto zistiť, koľko E250 sa nachádza v bežne dostupných mäsových výrobkoch, keďže výrobca nie je povinný túto informáciu udávať na obale. Oslovili sme preto Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch, kde sme pod vedením Michaely Havrlentovej vykonali laboratórne merania a zisťovali koncentráciu dusitanu sodného v 20 vzorkách mäsových produktov, z čoho 10 bolo určených pre deti. Výsledky boli značne znepokojivé – hoci všetky výrobky mali množstvo E250 v zákonom stanovenej norme, ak by išlo o vodu, žiadna z nich by nebola označená ako pitná. Prekvapivo, viaceré výrobky určené pre deti mali vyššiu koncentráciu tohto aditíva ako tie obyčajné. Dokonca druhé či štvrté najvyššie množstvo dusitanu sodného v skúmaných produktoch bolo zistených práve vo výrobkoch pre najmenších.

Išli sme teda ešte ďalej. Vedeli sme, že dusitan sodný nevplýva negatívne len na tráviacu, ale aj na dýchaciu a obehovú sústavu. Dominika Pánska chcela svoj výskum rozšíriť a skúmať reakciu priemerného množstva E250 zisteného v kilograme testovaných výrobkov na krvné bunky. Obrátili sme sa teda na hematologické oddelenie Univerzitnej nemocnice v Martine, kde sme pod odborným vedením Ingrid Škorňovej vykonávali počas letných prázdnin experimenty so vzorkami ľudskej krvi a ich reakcie na priemerné množstvo tejto látky. Zistili sme napríklad, že množstvo hemoglobínu či červených krviniek, hlavných prenášačov kyslíka v našom tele, sa dokáže po priamom kontakte s touto látkou zredukovať o viac ako 50 percent. Výrazne sa taktiež znížilo i množstvo bielych krviniek dôležitých pre našu imunitu či krvných doštičiek nevyhnutných v procese zrážania krvi. Táto skutočnosť je nebezpečná najmä pre malé deti, ktorých organizmus ešte nie je dostatočne vyvinutý. Následkom tak môže byť napríklad astma či rozličné ochorenia dýchacieho systému.

Samozrejme, na celý tento rozsiahly výskum, ktorý trval rok, boli potrebné nemalé finančné prostriedky. Dominika sa preto prihlásila do grantovej výzvy Mladý inovátor 2018, ktorú vyhlásila spoločnosť AXA s nadáciou Pontis, a práve oni sa rozhodli tento projekt podporiť, čo umožnilo uskutočniť výskum v takom veľkom rozsahu.

Dominika chcela šíriť čo najväčšiu osvetu v tejto oblasti, informovať o výsledkoch. Publikovala o svojom výskume a zisteniach niekoľko článkov, usporiadala viaceré prednášky pre školy v Trnavskom a Trenčianskom kraji a dokonca ju oslovila televízia. S projektom sa prihlásila aj na festival vedy a techniky AMAVET, kde na celoštátnom kole v Inchebe získala prvú cenu, vďaka čomu bude mať tú česť reprezentovať Slovensko na medzinárodnej súťaži EUCYS v Bulharsku. K postupu jej veľmi pomohlo aj anglické bilingválne štúdium, ktoré navštevuje, nakoľko podmienkou postupu bolo vedieť svoj projekt odprezentovať plynulo aj v anglickom jazyku, s čím vďaka skvelej jazykovej príprave na škole nemala Dominika žiaden problém.

Na záver by sme chceli zdôrazniť, že čoraz viac výrobcov aj na Slovensku začína vyrábať výrobky bez E250, konzervované iba pomocou obyčajnej kuchynskej soli. Konzumáciou práve takýchto výrobkov sa môžeme vyhnúť veľkému množstvu zdravotných problémov, ktoré dusitan sodný so sebou prináša. Pýtajme sa, čítajme zloženie produktov a chráňme svoje zdravie aj zdravie našich detí.

Andrea Michálková, Dominika Pánska


Aj preto nás teší, že na váš stôl prinášame výrobky, ktoré sú stopercentne slovenské, pochádzajú z vlastných fariem, polí a výrobných prevádzok a sú vyrobené bez "E-čok", konzervantov, GMO či aditív.