Prichádza jeseň: privítajme ju kačacími a husacími hodmi
Prečítajte si informácie o foie gras, ktoré by mal ovládať každý


Sychravé a studené jesenné počasie je už tu medzi nami. Nie je to však dôvodom na smútok. S jeseňou totiž prichádza obdobie kačacích a husacích hodov, ktoré k nej patria už od nepamäti. Na husacine a kačacine si naši predkovia pochutnávajú už od 13. storočia a my v tradícii pokračujeme až dodnes. Tradícia býva viazaná so sviatkom svätého Martina, kedy sa ukončili všetky práce na poliach a aj kačice boli v tomto období najviac vykŕmené a teda sa mohlo začať hodovať.

Kačky a husi na Slovensku, najmä na južnom, sa chovali už odnepamäti, máme totiž na to dobré podmienky – dostatok krmiva aj vodných plôch, ktoré potrebujú. Samozrejme, v minulosti sa piekla hydina výlučne z domácich slovenských chovov a aj to je niečo, na čo si mnohí šéfkuchári potrpia dodnes. A to je dobre. Žiaľ, na Slovensku v súčasnosti vyprodukujeme menej ako päť percent z našej celkovej spotreby vodnej hydiny a produkcia neustále klesá!

Posledným mohykánom vo veľkochove kačíc je farma Agrostaar KB v Kráľovom Brode, okres Galanta. A majú ešte jeden prívlastok jediný. Vedeli ste, že na Slovensku existuje jediná liaheň a jediný schválený šľachtiteľský a rozmnožovací chov? Opäť ide o tú istú farmu AGROSTAAR KB. Môžeme povedať, že pôvodom čisto slovenské kačice pochádzajú len z tejto farmy - čiže ktoré sa na Slovensku rozmnožujú, znášajú vajíčka z ktorých sa liahnu nové kačice, ktoré sú tu chované, porazené a aj predávané.


Pozrite si video o spoločnosti AGROSTAAR KB, ktorá pre FARMFOODS chová kačice a husi.Chované v najideálnejších podmienkach pre prirodzený vývoj

Na farme sa chová plemeno Pekingskej bielej kačice, okrem toho sa v menšom chovajú aj husi, v blízkosti vodnej plochy, čo je pre ne prirodzené. Kačice a rovnako aj husi sú na tejto farme chované v prirodzených podmienkach voľného chovu, v ktorých sú kačice chránené pred fyzickou a psychickou nepohodou a ktoré sú pre ich prirodzený vývoj najideálnejšie. V areáli sa nachádzajú stromové aleje, dve veľké vodné plochy a hospodárske budovy, kde ich čaká bohatá podstielka dôležitá pre čo ich najzdravší vývin, dostatok krmiva aj napájačky s vodou. Hospodárske budovy a rôzne prístrešky v areáli im slúžia aj ako úkryt pred nepriaznivým počasím. Vďaka týmto pre nich najpriaznivejším podmienkam si zachovávajú pravú chuť kačacieho mäsa.Chuť mäsa našich kačíc z farmy v Kráľovom Brode je skutočne výnimočná.

„Welfare našich zvierat je pre nás mimoriadne dôležitý“, hovorí František Szikura, konateľ a riaditeľ celej farmy. „Chované sú bez týrania a stresu (násilné kŕmenie za účelom objemu či preprava hydiny). Voči stresu nie sú vystavené ani vďaka nedostatku nevyváženého kŕmenia, ani skupinových chovov zvierat, v ktorých si tieto zvieratá navzájom ubližujú. Hydina sa poráža priamo na farme, kde sa aj chová v našom modernom bitúnku. Kačice nie sú teda nikam prevážané, čím je takisto ich stres minimalizovaný.“ Pri pohľade, ako si spokojné kačice šantia na jazere, táto farma skutočne pôsobí ako kráľovstvo kačíc.

Výnimočná kvalita súčasťou siete výnimočných potravín FARMFOODS

Farma AGROSTAAR KB je členom krátkeho farmárskeho reťazca a združenia FARMFOODS, ktorý budujú vlastnú sieť slovenských farmárskych výnimočných potravín v maximálnej miere bez E a bez GMO z vlastných polí, maštalí a výrobných prevádzok. Momentálne má po celom Slovensku 49 predajných miest, kde si môžete kačice z farmy v Kráľovom Brode zakúpiť.
Široká ponuka mrazených výrobkov FARMFOODS z kačacieho mäsa.

V predajniach FARMFOODS si z farmy v Kráľovom Brode môžete zakúpiť celú chladenú domácu kačicu. V mrazenej forme je ponuka širšia, k dostaniu je celá domáca kačica, horná štvrťka, dolná štvrťka, stehná z našich kačíc, krídla z našich kačíc, sadlo s kožou z našich kačíc ale aj prsia. Špeciálnou podskupinou v sortimente sú mrazené z jazera – fitnes, kde patria výrobky s odstráneným podkožným tukom. Z tejto podskupiny v sortimente FARMFOODS nájdete žalúdky, srdcia, stehná, trupy, prsia a krky z našich kačícZ farmy v Kráľovom Brode nájdete v ponuke FARMFOODS aj chladenú Domácu kačicu celú
a mrazené výrobky "Fitnes" s odstráneným podkožným tukom.

Pravda o pečeni foie gras


„Často sa nám stáva, že zákazníci v sortimente hľadajú kačaciu alebo husaciu pečeň známu ako foie gras (v preklade tučná pečeň)“, hovorí Ing. Szikura. Málokto však vie, akým utrpením si musia zvieratá kvôli tomuto produktu prejsť a tiež to, že výroba foie gras je vo viacerých krajinách zakázaná. Zákaz sa vzťahuje len na výrobu, import a predaj je však povolený. Na výrobu tohto produktu musí pečeň zvieraťa narásť do enormnej veľkosti. Počas doby núteného výkrmu (21 dní), kedy sú vtáky prikrmované viackrát denne cez umelé hadice, ktoré sú mechanicky zastrčené cez zobák do ich hrvoľa, vodná hydina zväčší svoju hmotnosť až o 100% a pečienka bude až desaťkrát väčšia ako je jej normálna veľkosť. Za pár sekúnd sa do ich tráviaceho traktu dostane toľko krmiva, že pečeň ide doslova roztrhnúť. Tým vzniká chorobný stav umierajúceho zvieraťa nazývaný steatóza pečene.

Krátko po nútených príkrmoch sa kačice či husi nevedia nadýchnuť, trpia zdravotnými ťažkosťami, nevedia sa ani hýbať. Samozrejme majú tieto zvieratá minimálny priestor na pohyb a samozrejme jazero nikdy nevideli. Táto extrémne prerastená nezdravá pečeň sa predáva draho ako delikatesa a nútený výkrm výrazne zlacňuje aj výrobu kačacieho mäsa z takto týraných zvierat.


Kačice majú na našej farme vytvorené prirodzené podmienky pre život.

Platná EÚ legislatíva je jasná, nútený výkrm nepovoľuje. No niektoré krajiny to ešte vo svojej legislatíve vyslovene vnútroštátnym predpisom nezakázali. Z okolitých krajín je chov vodnej hydiny na foie gras legislatívne zakázaný napríklad v Rakúsku, Česku, Poľsku, Nemecku, Taliansku ale napríklad v Maďarsku a vo Francúzsku sa nútený dokrm husí a kačíc na „tučnú pečeň“ napriek legislatíve EÚ naďalej využíva vo veľkom.


Foie gras v rozpore s welfare chovom aj Farmfoods konceptom

„Takéto niečo je v rozpore s našou filozofiou welfare a so správnou farmárskou praxou“, dopĺňa Ing. Szikura. „Aj keď to niektorí naši slovenskí kolegovia z malých fariem a v domácich chovoch najmä pred kačacími a husacími hodmi stále praktizujú, v našom sortimente vo FARMFOODS nikdy týrané zvieratá so steatózou pečene nenájdete.“ Vo FARMFOODS nám záleží na tom, aby zvieratá prežili svoj život najprirodzenejším spôsobom, pretože aj podmienky chovu sa odzrkadľujú v kvalite mäsa, ktoré potom ponúkame v našich výrobkoch.


Nájdite predajňu FARMFOODS

Zdieľajte tento článok