Koronavírus a opatrenia krátkeho dodávateľského reťazca potravín FARMFOODS pre ochranu svojich predajcov a zákazníkov

Je otázkou času, kedy ľudia, pozitívne testovaní na koronavírus, začnú uvádzať kontakty osôb a tiež adresy predajní potravín, kde za posledné dva týždne nakupovali. Môžu pritom absolútne nekontrolovane nakaziť ostatných kupujúcich, ale aj najmä nebalené potraviny v reťazcoch, ktoré zákazníci donesú do svojich chladničiek.

Na Slovensku sa až 60% spotrebovaných potravín dováža zo zahraničia, väčšinou z krajín, ktoré sú podstatne viac postihnuté koronavírusom ako Slovensko. Okrem rizika, dokedy budeme dostávať potraviny od zahraničných výrobcov a dokedy uprednostnia svoje trhy, je tiež otázne, kedy a či vôbec bude v silách našich úradov dokázať prenos koronavírusu prostredníctvom potravín.

Potravinový reťazec FARMFOODS prináša svoje výnimočné potraviny, ktoré sú natur, bez prídavných látok, aditív, GMO a lacných náhrad. Sú vyprodukované v našom združení zo slovenských polí, maštalí, výrobných prevádzok, distribuované vlastnou logistikou a predávané cez vlastné predajne na území dnes už celého Slovenska. Všetky potraviny sú balené bez možnosti kontaminácie a jednoznačne vysledovateľné, väčšinou cez jedinečné QR kódy, neumožnené ich predať po dátume spotreby – aj tieto opatrenia sú dôvodom, že pre našich zákazníkov sme boli aj doteraz tou najsprávnejšou voľbou. V samotnom QR kóde sa dočítate nielen podrobné zloženie výrobku, ktorým disponujú aj špeciálne technické etikety viditeľné umiestnené na výrobku, ale dokonca pôvod zvieraťa, ktoré bolo použité na výrobu konkrétneho výrobku, jeho miesto chovu i porazenia na bitúnku.

V súvislosti so šíriacim sa koronavírusom sme v záujme ešte väčšej ochrany našich predavačov a zákazníkov zaviedli nasledovné výnimočné opatrenia:

- Do našich obslužných predajní môže naraz vstúpiť max. jeden zákazník a do samoobslužných max. traja;

- Každý zákazník musí mať pri vstupe do predajne ochranné rúško alebo musí mať iným spôsobom zakryté ústa a nos (šál, šatka, papierové vreckovky, utierky) a musí byť navonok zdravý bez príznakov nákazy;

- Pri vstupe do predajne si musí každý zákazník dezinfikovať svoje ruky dezinfekčným prostriedkom, ktorý sme pre zákazníkov u nás zabezpečili;

- Náš personál má jasné inštrukcie neobslúžiť zákazníka, ktorý nerešpektuje horeuvedené pravidlá. Musí okamžite volať políciu a keď neposlušný zákazník opustí predajňu, predajňa sa okamžite zavrie za účelom dezinfekcie;

- Naše predajne sa počas otváracích hodín minimálne po návšteve 100 zákazníkov alebo raz za každé 4 hodiny (čo nastane skôr) zatvoria za účelom dezinfekcie na max. 10 minút. Pracovníci sú taktiež povinní uzavrieť predajňu a urobiť dezinfekciu po návšteve neprispôsobivého zákazníka, ktorý nedodržal pokyny;

- Naše dezinfekčné prostriedky na báze striebra s peroxidom vodíka sú veľmi účinné a absolútne bezpečné. Potraviny nakúpené u nás zoberiete domov výlučne v originálnych obaloch od výrobcov bez hrozby kontaminácie počas cesty domov;

- Naši predajcovia ale aj všetci pracovníci vo výrobe a distribúcii sú maximálne chránení všetkými dostupnými možnosťami osobnej ochrany.

 

Horeuvedené pravidlá ako aj ďalšie nespočetné technologické a organizačné opatrenia v celej vertikále nášho krátkeho potravinového reťazca nad rámec platných noriem ale aj krízových nariadení v súvislosti s COVID-19 zabezpečia našim zákazníkom a zamestnancom najväčšiu možnú ochranu.