Vážení zákazníci,
dovoľte, aby sme vás informovali o nezrovnalosti pri zverejňovaní reklamného oznamu na vianočné balíčky, ktoré ste si mohli objednať a boli v ponuke počas mesiacov október, november a začiatkom decembra.

Na našej internetovej stránke bola uvedená nesprávna informácia o obsahu – skladbe konkrétne vianočného balíčka č. 3, podľa ktorej mal byť jeho súčasťou aj Čistý modrý mak. Ten však správne v balení nemal byť, nachádzal sa len v balíčku č. 1 a č. 2. Táto chyba bola prítomná len na webe, v propagačnom pdf súbore bol uvedený správny obsah balíčka č. 3. Uvedená cena na stránke – 17 € s DPH, zodpovedá výpočtu ceny balíčka bez Čistého modrého maku, teda správne tak, ako má byť. V prípade, že by bol jeho súčasťou, navýšilo by to cenu o 5 €, teda na konečných 22 €. Avšak hodnota balíčka bola správne 17 €, bez spomínaného maku.

Všetky druhy predaných vianočných balíčkov majú obsah správne korešpondujúci s objednávkou aj s fakturovanou sumou, kontrola prebehla aj na marketingovom, aj finančnom oddelení. Za vzniknutú chybu v ozname na našej internetovej stránke a prípadné nedorozumenia sa ospravedlňujeme.