Podstata šetrnej pasterizácie výrobkov MIKROVAK

Podstatou pasterizácie hotových pokrmov MIKROVAK spočíva v presne nastavených procesoch výroby na každý konkrétny výrobok (jedlo) podľa technologického procesu výroby a schválenej špecifikácie konkrétneho výrobku.

Podstata toho, že hotové jedlá MIKROVAK sú vyrábané bez akýchkoľvek konzervačných látok, alebo iných prídavných látok a aj napriek tomu majú dátum spotreby minimálne do 90 dní od výroby, spočíva v technologickom spracovaní a špeciálnemu patentovanému systému pasterizácie pokrmov priamo v balení.Technologický proces: Hotový pokrm sa zabalí do špeciálne tvarovanej nádoby, kde dno nádoby má veľmi dôležitý podiel na výslednom efekte. Následne sa nádoba uzavrie špeciálnou fóliou s jednosmerným ventilom v strede balenia.

Takto zabalený pokrm sa umiestni do konvektomatu s nastavenou teplotou 98 °C s výdržou 10 minút v jadre pokrmov pri nastavenej 100% vlhkosti v priestore konvektomatu, čo má dôležitý efekt práve pre bezpečnú pasterizáciu a prestup pár z obalu cez ventil. Každá šarža výrobkov je sledovaná samostatne a prestup tepla do jadra výrobku je meraná tepelnou sondou. Po dosiahnutí požadovaných parametrov je pokrm úplne sterilný vo svojom obale a jeho senzorická hodnota neutrpela žiadnu ujmu pôsobením tepla počas doby pôsobenia. Pri takto vysokej teplote sú zahubené všetky živé choroboplodné baktérie a ich spóry a plesňové zárodky či organizmy, bez použitia chemických látok, alebo dodatočného tepelného opracovania.Následne výrobný proces pokračuje veľmi dôležitým krokom, a to prudkým schladením výrobku, pričom vo výrobku vzniká prirodzené veľmi silné vákuum. Všetka para a plyny sú prudko vypudené z obalu cez špeciálny jednosmerný ventil a tak je výrobok úplne chránený počas svojej doby trvanlivosti pred pôsobením zvyškového kyslíka a iných plynov. V tejto fáze zohráva dôležitú rolu práve vyššie spomínané špeciálne tvarované dno obalu, ktoré umožňuje prudké stiahnutie obalu, čo je jasným znakom, že výrobný proces bol úspešný a výrobok je bezpečný a chutný.

Pre dodržiavanie trvanlivosti výrobkov MIKROVAK je veľmi dôležité zachovanie teplotného reťazca. Finálny výrobok je potrebné udržiavať pri teplotách neprevyšujúcich + 6 °C a len tak môže mať tak dlhú trvanlivosť.


infokiosk FARMFOODS Nájdite predajňu FARMFOODS