Prinášame vám článok "Slovenskí farmári dokážu vyrobiť kvalitné, zdravé a plnohodnotné potraviny", ktorý bol publikovaný v decembrovom čísle odborného časopisu pre chovateľov hospodárskych zvierat a veterinárov Slovenský chov (december 2018, ročník XXIII.). V článku sa k téme výroby kvalitných potravín vyjadrujú aj zástupcovia reťazca FARMFOODS - Výnimočné potraviny.