S našimi výnimočnými syrmi FARMFOODS sme sa zúčastnili na podujatí Vienále Topoľčianky 2018. A bolo nám tam veľmi dobre - veď posúďte sami :).