Milí naši fanúšikovia, zákazníci a priaznivci.

Dovoľte, aby sme vás všetkých informovali, že aktuálne podávame trestné oznámenie na pána Patricka Linharta a aktivity vykonávané pod jeho autorskými alebo partnerskými stránkami na sociálnych sieťach. Ide o nepravdivé, zavádzajúce, klamlivé informácie a nepodložené fakty, či v prípade komunikácie čísiel, tržieb alebo vzťahového pozadia.

Na sociálnych sieťach už viacnásobne pod autorstvom Patricka Linharta prebehlo očierňovanie a poškodzovanie nášho obchodného mena, spoločnosti AGROTRADE GROUP a konceptu krátkeho dodávateľského reťazca Farmfoods. Po rezignácii seriózne komunikovať s pánom Linhartom a obhajovať naše obchodné meno pred verejnosťou, sa konatelia a vedenie spoločnosti rozhodli podať trestné oznámenie vo veci poškodzovania obchodného mena spoločnosti AGROTRADE GROUP a konceptu Farmfoods na príslušné štátne orgány a ostatná komunikácia sa bude riešiť právnymi a súdnymi cestami.

V komentári nižšie prikladáme oficiálne stanovisko našich konateľov našej spoločnosti AGROTRADE GROUP spol. s r.o., v ktorom vysvetľujú podnet na trestné oznámenie na Patricka Linharta a jeho aktivity na sociálnych sieťach. Ide o poškodzovanie obchodného mena spoločnosti. Príloha k trestnému oznámeniu podaného na Patrika Linharta dňa 24.2.2020, podané Ing. Róbertom Némethom, konateľom AGROTRADE GROUP spol. s r.o.

Vyjadrenia Patrika Linharta na svojej facebookovej stránke - Nakupovanie s Potravinovým Kritikom, kde vo svojom videu, ako aj na profile tvrdí nezmysly poškodzujúce dobré meno našej spoločnosti AGROTRADE GROUP spol. s r.o. a nášho združenia FARMFOODS, prostredníctvom ktorého v súčasnosti, vrátane ďalších partnerov – slovenských poľnohospodárov, obhospodarujeme vyše 17 000 ha poľnohospodárskej pôdy, chováme vyše 3 000 ks hovädzieho dobytka, vyše 4 500 ks oviec, 1 000 ks ošípaných, niekoľko desiatok tisíc ks hydiny a zamestnávame vyše 650 zamestnancov. Budujeme poctivý slovenský farmársky reťazec z našich polí, maštalí, výrobných prevádzok cez našu distribúciu a predajne až na stôl slovenského zákazníka, to všetko s maximálnou transparentnosťou, vystopovateľnosťou, bez prídavných látok a GMO.

Vyjadrenie o maringotkách, ktoré patria firme FARMFOODS:

- Firma FARMFOODS neexistuje, ide o združenie slovenských farmárov, kde firma AGROTRADE GROUP spol. s r.o. je koordinátorom celého projektu.
- Maringotky (pojazdné predajne) nikdy nestáli toľko, koľko Patrik Linhart tvrdí a už vôbec za ne nebolo vyplatených 250 000 € z prostriedkov daňových poplatníkov (boli nakúpené v roku 2015 a 2016 za cca 72 000 € bez DPH/ks – auto s nadstavbou a kompletným vybavením).
- Tieto „maringotky“ – pojazdné predajne, nikdy neboli financované v rámci projektu Krátkeho dodávateľského reťazca FARMFOODS. Podľa výzvy č. 11/PRV/2015 náš farmársky reťazec uspel s nenávratným finančným príspevkom vo výške 7 333 819 €, čo je 0,62 % !!! z celkového finančného rámca EÚ na projektové opatrenia PRV 2014 – 2020 pre slovenských poľnohospodárov, potravinárov a podporu vidieka z celkovej disponibilnej sumy 1 181 574 737 €. Združenie doteraz preinvestovalo do projektu z vlastných zdrojov cca 20 miliónov eur a členovia doteraz na svoje účty dostali cca 2 milióny ako podporu z hore uvedenej výzvy EÚ. Združenie vytvorilo doteraz cca 200 nových pracovných miest, z plánovaných 300 súvisiacich s projektom. Radi sa skonfrontujeme s hociktorým projektom, ktorý bol podporený z EÚ alebo zo štátneho rozpočtu ohľadom efektívnosti vynaložených prostriedkov v prvom rade z PRV z ďalších 99,38% všetkých prostriedkov, ale aj v inom odvetví národného hospodárstva.

Ostatné vyjadrenia:

Manželka bývalého šéfa platobnej agentúry nepracuje vo firme AGROTRADE GROUP spol. s r.o., takže nie je ani jeho konateľkou.

Žiadny bývalý spolužiak pani Matečnej nie je šéfom ani zamestnancom AGROTRADE GROUP spol. s r.o. Video je plné nezmyslov a je len otázkou orgánov činných v trestnom konaní, či autora pošle za mreže alebo do blázinca. Jediná pravda v celom videu je skutočnosť, že pán Linhart sa viackrát snažil z nášho združenia „získať“ peniaze a odmenu za potravinový semafor, ktorý sme odmietli z dôvodu nekompetentnosti a hodnovernosti dotknutej osoby.

Ing. Róbert Németh a Ing. Juraj Pápay
Konatelia spoločnosti AGROTRADE GROUP spol. s r.o.
V Rožňave 24. februára 2020