Farma v Gemerskej Vsi (spoločnosť AT Agroturiec, spol. s.r.o.)

Farma výkrmu hovädzieho dobytka v Gemerskej Vsi, okres Revúca sa špecializuje na produkciu mäsového výkrmového dobytka plemena Charolais pre potreby zásobovania krátkeho dodavateľského reťazca Farmfoods kvalitným a čerstvým hovädzím mäsom.

Plemeno Charolais má svoje korene vo Francúzsku v oblasti Charolles, ktorá sa nachádza medzi riekami Seinou, Loirou, Rhônou a Alier. S chovom tohoto mäsového plemena sa tu začalo na prelome 18. – 19. storočia. Jedná sa o jedno z najčastejšie chovaných mäsových plemien na svete, môžete ho nájsť vo viac ako 70 tich krajinách sveta. Je najpočetnejším mäsovým plemenom vo Francúzsku, v Českej republike a aj na Slovensku. Parametre ustajnenia vytvárajú také podmienky, aby výkonný biologický materiál pri zabezpečovaní plnohodnotnej výživy dokázal realizovať svoje produkčné schopnosti. Pri ustajnení sú rešpektované predovšetkým priestorové požiadavky zvierat s ohľadom na ich prirodzené potreby. Parametre ustajnenia sú volené tak, aby bez väčšieho nároku na ručnú prácu boli zvieratá udržované v čistote, v pohode a šťastné. Na stredisku je zriadený veľkokapacitný výkrm hovädzieho dobytka s počtom 600-800 ks. Zvieratá sú ustajnené voľne v kotercoch s narastajúcou podstielkou po 12 ks. Pre zvieratá chované voľne v kotercoch zabezpečujeme plochu ležiska 6,1 m2 (čo je o 27% viac ako predpisuje legislatíva). Zvieratá sú chované bez týrania a stresu, majú zabezpečený dostatok pohybu. Nevyužívame rastové hormóny, nie sú ošetrovné hormonálnymi prípravkami. Sú ustajnené s dostatočným prívodom vzduchu, dostatkom svetla, dostatkom priestoru na pohodlný oddych. Majú stály prístup k zdravotne nezávadnej pitnej vode. Tím zabezpečujeme zvieratám maximálnu pohodu (welfare).

Výživa vo výkrme hovädzieho dobytka je bez GMO. Naši odborníci venujú výnimočnú pozornosť pri zostavení kŕmnych dávok a výrobe kvalitných zdravých krmív skoro výlučne vyprodukovaných v našej výnimočnej rastlinnej výrobe. Používame jačmeň, pšenicu, kukuricu, sóju bez GMO a kukuričnú siláž. Minerálnu výživu zvierat sa zabezpečujeme nákupom. Výkrm býkov a jalovíc plemena Charolais je trojfázový, tj zvieratá sú rozdelené podľa váhy (veku) do troch produkčných skupín.