Ing. Jana Kračunová

Riadi, organizuje a metodicky usmerňuje výrobnú prevádzku rozrábky a spracovania mäsa a mäsových výrobkov. Zodpovedá za vstupy, kontrolu kvality mäsa a mäsových výrobkov a kontrolu účinnosti sanitácie. Vypracováva špecifikácie jednotlivých výrobkov.