Ing. Jozef Repka – manažér výroby

Má na starosti riadenie denného chodu mliekarne, riadenie pracovníkov a výroby. Zodpovedá za plánovanie, dodržiavanie kvalitatívnych a technologických parametrov, plnenie objednávok, riadenie a vyhodnocovanie efektivity výroby.