Product was successfully added to your shopping cart.

MARKETINGOVÝ RIADITEĽ PRE STYK S VEREJNOSŤOU

Popis práce:
Ponúkame prácu pre dynamického človeka na pozíciu marketingový riaditeľ pre styk s verejnosťou do nášho tímu, ktorého náplňou práce bude komplexné zastrešenie marketingových aktivít spoločnosti, propagácia spoločnosti a produktov, prezentácia výnimočnosti produktov verejnosti, komunikácia s obchodnými partnermi, zabezpečenie toku informácií medzi zákazníkmi a jednotlivými oddeleniami.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • organizovanie a koordinovanie marketingových aktivít spoločnosti
 • propagácia spoločnosti a produktov - spolupráca s médiami, organizácia prezentácií, účasť na výstavách
 • získavanie spätnej väzby od zákazníkov, vylepšovanie produktov, zabezpečenie prieskumu trhu
 • prehľad o aktivitách konkurencie
 • analyzovanie a vyhodnocovanie úspešnosti marketingových aktivít
 • podieľanie sa na uvádzaní nových potravinárskych produktov na trh
 • príprava a realizácia kampaní pre spotrebiteľov
 • príprava prezentačných materiálov
 • návrh reklamných a prezentačných materiálov
 • spolupráca s obchodnými partnermi a ďalšími oddeleniami v rámci spoločnosti
 • zabezpečovanie vzdelávania personálu, nastavenie a zvyšovanie image zamestnancov predajní


Produkt práce:

 • úspešné marketingové akcie
 • spokojní a dobre informovaní zákazníci
 • reporty o aktivitách našej spoločnosti v porovnaní s konkurenciou
 • pozitívne reakcie verejnosti na spoločnosť a produkty

Požiadavky na zamestnanca


Požadované vzdelanie

 • stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa


Zameranie, odbor vzdelania:

 • marketingová komunikácia
 • masmediálna komunikácia
 • skúsenosti v oblasti marketingu v potravinárstve minimálne 2 roky


Požadované znalosti
Počítačové znalosti - používateľ:

 • Microsoft Excel
 • Microsoft Word
 • Microsoft Powerpoint


Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • Komunikatívnosť
 • Tvorivosť
 • Organizačná schopnosť
 • Vzťah a záujem o zdravú výživu
 • Znalosť potreby potenciálneho zákazníka, ktorého dané produkty oslovia
 • Zodpovednosť a spoľahlivosť
 • Schopnosť pracovať v časovej tiesni
 • Schopnosť pracovať v tíme
 • Samostatnosť
 • Estetické cítenie
 • Proaktívny prístup


Iné výhody:

 • stravné lístky
 • zodpovedajúce finančné ohodnotenie
 • možnosť osobnostného rastu
 • práca v stabilnej spoločnosti

Životopis

Pošlite nám svoj životopis

  Týmto čestne vyhlasujem, že v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov spoločnostiam: GET group, s. r. o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, IČO: 44 428 791, AGROTRADE GROUP spol. s r.o. ,Šafárikova 124, 048 01 Rožňava IČO: 31668861 , AT DUNAJ, spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, IČO: 31734600, AT AGROTURIEC, spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, IČO: 2020472245, AT TATRY, spol. s r.o., Petzvalova 37, Spišská Belá, IČO: 31734006, TERRA WYLAK, s.r.o., Veľké Zálužie 124, IČO: 47245689, AGROSTAAR KB spol. s r.o., Kráľov Brod, IČO: 36229156 najmä v rozsahu meno, priezvisko, funkcia, telefónne číslo, dátum narodenia, údaje o dosiahnutom vzdelaní, pracovné skúsenosti a zručnosti ako aj iných údajov uvedených v mojom životopise a motivačnom liste a iných prílohách.

  Tento súhlas sa udeľuje na obdobie 12 mesiacov, po uplynutí tejto doby budú osobné údaje z evidencie spoločnostiam: GET group, s. r. o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, IČO: 44 428 791, AGROTRADE GROUP spol. s r.o. ,Šafárikova 124, 048 01 Rožňava IČO: 31668861 , AT DUNAJ, spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, IČO: 31734600, AT AGROTURIEC, spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, IČO: 2020472245, AT TATRY, spol. s r.o., Petzvalova 37, Spišská Belá, IČO: 31734006, TERRA WYLAK, s.r.o., Veľké Zálužie 124, IČO: 47245689, AGROSTAAR KB spol. s r.o., Kráľov Brod, IČO: 36229156 vyradené a zlikvidované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

  Zároveň vyhlasujem, že som bol poučený o svojich právach v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, najmä o práve na opravu a likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, na likvidáciu osobných údajov pri skončení účelu ich racúvania, ako aj na blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania tohto súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

* Povinne vyplnené polia