Mlieko z Dubníka

Kravské mlieko vlastnej produkcie. Toto mlieko pochádza od kráv holštajnskeho plemena, ktoré sú ustajnené len niekoľko metrov od mliekarne a dojárne, čím je zabezpečené, že do mliekarne sa pre výrobu dostáva len to najčerstvejšie mlieko ihneď po dojení. Tieto kravy sú kŕmené krmivom prevažne z vlastných polí a z vlastnej produkcie a výhradne krmivom bez GMO, čo v oblasti krmív pre dojnice môže tvrdiť máloktorá farma.