VÝNIMOČNÉ POTRAVINY

Z vlastných fariem – slovenské, prírodné

Sme slovenskí poľnohospodári, ktorí sa rozhodli zapojiť svojich 10 samostatných firiem do spoločného konceptu krátkeho farmárskeho dodávateľského reťazca FARMFOODS a budujeme vlastné predajne VÝNIMOČNÝCH POTRAVÍN z našich polí, maštalí, potravinárskych prevádzok, slovenské prírodné produkty na váš stôl. Toto združenie s výlučne slovenskými majiteľmi dnes obhospodaruje vyše 17 000 ha poľnohospodárskej pôdy, chová vyše 3 000 ks hovädzieho dobytka, vyše 4 500 ks oviec, 1 000 ks ošípaných, niekoľko desiatok tisíc ks hydiny a zamestnáva vyše 500 zamestnancov aj v predaji a servise poľnohospodárskych strojov, v obchode s poľnohospodárskymi produktmi a vstupmi do prvovýroby, v budovaní poľnohospodárskych stavieb, ale aj vo výrobe elektrickej energie z poľnohospodárskych odpadov a z biomasy v bioplynových staniciach. Dnes budujeme predajné miesta na celom území slovenska, vytvárame ďalších cca 300 nových pracovných miest, aby sa naše výnimočné produkty dostali čo najbližšie k vám.

Dlhé roky sme bezmocne sledovali vývoj trhu s potravinami na Slovensku a obchodné praktiky, výsledkom čoho bol krach nespočetných slovenských výrobcov a náš trh je zaplavený nekvalitou zo zahraničia, plno konzervantov, aditív, lacných náhrad, pri čom naše kvalitné rastlinné a živočíšne produkty z našich fariem skončili na pultoch v zahraničí. Zrodil sa nápad a rozhodli sme sa urobiť všetko pre to, aby slovenská kvalita na Slovensku zostala. Od počiatku budovania farmárskeho reťazca Farmfoods dbáme na čo najširší rozsah detailov, výnimočnosti vlastných postupov nad rámec platných noriem pri pestovaní rastlín, kŕmení a welfare zvierat, pri hygiene výroby, aby sme pre vás priniesli výnimočné potraviny zo slovenských fariem priamo na váš stôl.

Za našimi predajňami výnimočných potravín sa skrýva unikátny koncept o pochopenie ktorého je potrebný záujem, vzdelanie a túžba byť výnimočný a zdravý. Keď sa chcete dozvedieť o našich výnimočnostiach doporučujeme vám nasštudovať si náš FARMFOODS KOCEPT, prečo sme NATUR A NIE BIO, prečo sa snažíme všetko vyrábať bez pridaných látok, aditív BEZ „E“, prečo chceme ponúkať potraviny bez geneticky modifikovaných organizmov, BEZ GMO, na základe akých ISO CERTIFIKÁTOV naše farmy a výrobne potravín fungujú, aké výnimočné sú naše VÝROBNÉ PREVÁDZKY. Pri študovaní sortimentu našich výnimočných potravín sa dozviete všetko o konkrétnom produkte, o postupe a spôsobe výroby, o použitých surovinách rozdiely s bežne dostupnými, na prvý pohľad porovnateľnými produktmi, ale najmä o spôsobe rýchlej, jednoduchej úpravy, ako naše výnimočné potraviny pomôžu aj po niekoľko minútovej úprave doniesť výnimočné jedlá na stôl vašej rodiny, priateľov a zaslúžený obdiv tomu, kto ich pripravil a servíroval.

Autentický prístup, transparentnosť, vystopovateľnosť spájame s mottom: „Kvalitne, poctivo a zdravo k výnimočným potravinám.“ Prinášame tradičné aj netradičné, ale o to originálnejšie výrobky z našich slovenských surovín. Inovatívnymi technologickými postupmi a technológiami dosahujeme doteraz nepoznanú kvalitu, trvanlivosť bez konzervantov a pred pripravenosť na domácu prípravu v čo najkratšom čase, pri zachovaní všetkých dôležitých nutričných hodnôt a minerálnych látok. Našim cieľom je ukázať, že poctivou a zdravou cestou bez kompromisov pri zachovaní tých najprísnejších hygiencikých štandardov nad rámec platnej legislatívy sme schopní odlíšiť sa od iných farmárskych predajní a potravinárskych reťazcov.

Máme záväzok v našich predajniach VÝNIMOČNÝCH POTRAVÍN vám predávať 80% objemu výrobkov pochádzajú z nášho združenia spĺňajúcich náš FARMFOODS koncept. Dáme však príležitosť aj iným poľnohospodárom, farmárom a poctivým výrobcom slovenských výnimočných potravín ponúknuť pomocou nášho reťazca ich výrobky vám, ako doplnkový sortiment obohacujúci náš sortiment a vaše nákupy u nás.