Oškrabávanie

S láskou vytriedené zemiaky smerujú do škrabky. Vrstvou korundu (materiálu zaisťujúceho oškrabanie zeleniny) je pokrytý nielen bubon škrabky, ale pre zrýchlenie a zefektívnenie celého procesu aj „dvierka“ a špeciálne tvarované dno.
Doba škrabania (lúpania) jednej dávky zemiakov sa pohybuje podľa množstva a kvality zemiakov od 1,5 do 3 minút. Po uplynutí požadovaného času oškrabávania putujú zemiaky na „dočisťovací“ stôl. Naše žienky starostlivo a s láskou prezrú každý jeden zemiak a prípadné nedostatky ručným dočistením odstránia. Takouto manufaktúrou sa k vám dostanú iba tie najlepšie produkty.