Oznámenie o nevyhnutných zmenách v krátkom dodávateľskom reťazci Farmfoods od 1.1.2023

Z dôvodov neudržateľného nárastu najmä energetických a personálnych nákladov, stagnácie záujmu o kvalitné slovenské potraviny a prevádzkových strát produkovaných niektorými našimi predajňami, ktoré nevieme priebežne vykryť, sme nútení niektoré predajne dočasne uzatvoriť, resp. na niektorých upraviť otváracie hodiny. V prípade ich opätovného otvorenia vás budeme včas informovať. Aktuálne otvorené predajne, ako aj ich aktuálne otváracie doby nájdete na: https://predajne.farmfoods.sk/vyhladavac-obchodov/

Ukázalo sa, že špecializované malé predajne výnimočných slovenských potravín v maximálnej miere bez „E-čok“ a bez GMO v niektorých regiónoch pri súčasných enormných nákladoch na prevádzku a nedostatočných tržbách, nie sú pri súčasných trendoch dočasne schopné ďalšej prevádzky bez zásadných zmien. Prispelo k tomu aj neoprávnené zadržiavanie vyše 1,8 milióna EUR z Poľnohospodárskej platobnej agentúry a požiadavky predávať minimálne 80 % sortimentu pochádzajúceho z prevádzok nášho združenia a 80 % sortimentu pochádzajúceho z prvospracovateľských sektorov.

Z horeuvedených dôvodov hrozí najmä spoločnostiam Terra Wylak a GET group, prevádzkujúcim prioritne samoobslužné predajne, úpadok.

Naše združenie FARMFOODS však chce naďalej vyrábať kvalitné slovenské potraviny bez „E-čok“ a bez GMO z našich fariem až na váš stôl po celom Slovensku. Preto intenzívne hľadáme nové odbytové kanály predajcov potravín, ktorí by vedeli ponúknuť našu výnimočnú kvalitu pre všetkých, ktorí sú na ňu zvyknutí a ktorých sa naše dočasné zatváranie predajní nepríjemne dotkne.

Pomôžte nám aj vy vytipovať a osloviť predajne vo vašom okolí, kde by náš koncept a naše potraviny mohli obohatiť ponuku. Naše úsilie bude v najbližšom období maximálne sústredené na hľadanie potenciálnych predajných kanálov, aby sme naše výnimočné potraviny dostali opäť čo najbližšie k vám.

Vaše žiadosti o spoluprácu, alebo tipy na oslovenie prosím posielajte na info@farmfoods.sk