Product was successfully added to your shopping cart.

ČLEN PROMOTEAMU

Sme radi, že si sa rozhodol využiť skvelú príležitosť stať sa členom nášho promoteamu a zároveň aj získať zaujímavé skúsenosti a prax v oblasti predaja výnimočných produktov.

Tvojou náplňou práce bude:

 • účasť na reklamných akciách, ochutnávkach, festivaloch a jarmokoch
 • roznos letákov a vylepovanie plagátov
 • pomoc v kamennej predajni s obsluhou, prezentovaním a poskytovaním informácií o výrobkoch
 • vyhľadávanie miest a príležitostí pre propagáciu výnimočných potravín FARMFOODS

Ponúkame ti:

 • zárobok 3 €/hod.
 • odmenu za úspešné absolvovanie testu
 • pre úspešných absolventov testu školenie na predajné zručnosti
 • zaujímavú prax a skúsenosti s podporou predaja
 • priestor pre dlhodobú spoluprácu v stabilnej spoločnosti

Čo treba urobiť, aby si sa mohol stať členom promoteamu:

 • 1. vyplň nižšie umiestnený prihlasovací formulár - po úspešnom prihlásení od nás dostaneš e-mail so študijným materiálom
 • 2. Stiahni si tento štúdijný materiál a naštuduj si ho. Takisto si preštuduj informácie o našom sortimente na tomto webe.
 • 3. vypracuj test, ktorý Ti zašleme spolu s materiálom. Pozor, máš len jednu možnosť vypracovania testu!

Po vypracovaní testu dostaneš do e-mailu informáciu s výsledkom testu a pri jeho úspešnom absolvovaní aj pozvanie do ďalšieho kola výberového konania.

.

Vyplňte prosím prihlasovací formulár

  Týmto čestne vyhlasujem, že v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov spoločnostiam: GET group, s. r. o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, IČO: 44 428 791, AGROTRADE GROUP spol. s r.o. ,Šafárikova 124, 048 01 Rožňava IČO: 31668861 , AT DUNAJ, spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, IČO: 31734600, AT AGROTURIEC, spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, IČO: 2020472245, AT TATRY, spol. s r.o., Petzvalova 37, Spišská Belá, IČO: 31734006, TERRA WYLAK, s.r.o., Veľké Zálužie 124, IČO: 47245689, AGROSTAAR KB spol. s r.o., Kráľov Brod, IČO: 36229156 najmä v rozsahu meno, priezvisko, funkcia, telefónne číslo, dátum narodenia, údaje o dosiahnutom vzdelaní, pracovné skúsenosti a zručnosti ako aj iných údajov uvedených v mojom životopise a motivačnom liste a iných prílohách.

  Tento súhlas sa udeľuje na obdobie 12 mesiacov, po uplynutí tejto doby budú osobné údaje z evidencie spoločnostiam: GET group, s. r. o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, IČO: 44 428 791, AGROTRADE GROUP spol. s r.o. ,Šafárikova 124, 048 01 Rožňava IČO: 31668861 , AT DUNAJ, spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, IČO: 31734600, AT AGROTURIEC, spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, IČO: 2020472245, AT TATRY, spol. s r.o., Petzvalova 37, Spišská Belá, IČO: 31734006, TERRA WYLAK, s.r.o., Veľké Zálužie 124, IČO: 47245689, AGROSTAAR KB spol. s r.o., Kráľov Brod, IČO: 36229156 vyradené a zlikvidované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

  Zároveň vyhlasujem, že som bol poučený o svojich právach v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, najmä o práve na opravu a likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, na likvidáciu osobných údajov pri skončení účelu ich racúvania, ako aj na blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania tohto súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

* Povinne vyplnené polia