Roman Holec

R. Holec má na starosti všetko počnúc spracovaním hrozna až po finalizáciu spracovania vína (fľaškovanie a etiketovanie). Zodpovedá za príjem a spracovanie hrozna, riadi a vykonáva technologické postupy výroby vína, riadi fľaškovanie vína a prezentuje vinárstvo a vykonáva riadené degustácie či už vo vinárstve alebo u odberateľov vína.