Smartfarm

Spoločnosť GET group, s.r.o. sa zúčastňuje na projekte SMARTFARM, ktorého predmetom výskumu a vývoja je zameranie na koncept inteligentného farmárstva a agropotravinárskej produkcie.
Podrobnejšie informácie, publicitu a predmet projektu SMARTFARM nájdete na webstránke http://www.nppc.sk/index.php/sk/?option=com_content&view=article&id=879:smartfarm&catid=2:all&Itemid=195
vlnka