Stanislav Blahút

Organizuje a usmerňuje výrobnú činnosť rozrábky a spracovania mäsa, zodpovedá za predpísanú kvalitu výrobkov a dodržiavanie zavedených a schválených receptúr.