Stredisko Dúbravka (spoločnosť AT Zemplín, spol. s.r.o.)

Spoločnosť AT Zemplín bola zaregistrovaná v Obchodnom registri 04.08.2000 za účelom poľnohospodárskej prvovýroby v katastrálnom území obci Kazimír okres Trebišov. V roku 2007 naša spoločnosť rozšírila svoju činnosť o chov ošípaných na stredisku Dúbravka, kde aj v súčasnosti prebieha prirodzený chov Mangalíc a Mangaduriek. V súčasnosti AT Zemplín obhospodaruje 2 170 ha ornej pôdy na dvoch strediskách a to v obci Kazimír a Dúbravka, v okresoch Trebišov a Michalovce. Hlavnými pestovanými plodinami sú pšenica ozimná, repka ozimná, kukurica a sója bez GMO pričom sója tvorí významnú výmeru našej spoločnosti.

Stredisko Dúbravka – chov ošípaných Mangaduriek a Mangalíc

V roku 2013 začala naša spoločnosť chovať ošípané Mangalice a Mangadurky v pôvodných ustajňovacích priestoroch, ktoré sa nachádzali na stredisku Dúbravka, za účelom výroby nátur výrobkov. V súčasnosti naša spoločnosť chová okolo 500 ks Mangalíc a Mangaduriek z čoho je 60ks plemenných matiek mangalíc červených a lastovičiek a 4 ks plemenných kancov Mangalíc a Duroca.

Rok 2016 pre našu spoločnosť bol významný aj preto, že sme sa stali členmi zväzu chovateľov Mangalíc (MOE), ktorý ma na starosti kontrolu úžitkovosti a rozvoj chovu Mangalíc. Všetky aktivity vedenia spoločnosti AT Zemplín viedli k tomu, aby tieto naše zvieratá boli chovane v čo najprirodzenejšom prostredí a aby bolo zabezpečené bezstresové prostredie pre prirodzený rast zvierat. Naše zvieratá sú chované bez týrania a stresu, majú zabezpečené dostatok pohybu vo výbehoch v každom ročnom období. Nepoužívame rastové hormóny a zvieratá nie sú liečené hormonálnymi liekmi a sú pripúšťané prirodzeným spôsobom. Na našej farme zvieratá sú vykrmované kŕmnou zmesou vlastnej výroby. Používame vlastné dopestované produkty (pšenica ozimná, jačmeň, kukurica, sója) kde vieme zaručiť bez GMO čistotu týchto produktov.

Sóju jednu z hlavných komponentov kŕmnej zmesi pestujeme na výmere približne 650 ha na dvoch strediskách v Dúbravke a v Kazimíri. Všetky nami pestované odrody sóje sú bez GMO a dosahujú vysokú bielkovinovú hladinu vhodnú do kŕmnych zmesí, ale aj na výrobu potravinárskych produktov ako je Tofu a ostatné sójové výrobky. Pri pestovaní sóje ale aj pri ostatných pestovaných plodinách dodržujeme prísne enviromentalné predpisy, ktoré zabezpečujú, že naše produkty sú bez GMO a sú Natur. Celá poľnohospodárska výroba v našej spoločnosti je podriadená Farmfoods konceptu.