Agrotrade group, spol. s r.o.

Farma mliečnych oviec Turček, okr. Turčianske Teplice, patrí do spoločnosti AGROTRADE GROUP a je organizačne zatriedená na stredisko poľnohospodárskej prvovýroby Malý Čepčín. Dvor je špecializovaný na chov plemena Zošľachtená valaška a Lacaune.


Hlavným cieľom stratégie podnikania spoločnosti Agrotrade Group spol. s r.o. – Farma Turček, je chov oviec Zošľachtená valaška (približne 1000 kusov) a Lacaune (120 kusov). Na farme sa vyrábajú 100% ovčie mliečne výrobky vo vlastnej mliekarni. Súčasťou je produkcia plemenných baranov a jahničiek na ďalší chov. Našou snahou je zachovať biodiverzitu a tiež ochrana biotopov.


vlnka


vlnka


Farma Turček vyrába vo svojej vlastnej mliekarni
100% ovčie mliečne výrobky.Zošľachtená valaška
Plemeno Zošľachtená valaška vzniklo kombinačným krížením pôvodnej Hrubovlnovej valašky s baranmi rôznych polojemnovlnových a polohrubovlnových plemien, ako boli plemená Texel, Hampshire, Cheviot, Leicester, Lincoln. Cieľavedomým zošľachťovaním v rokoch 1950 až 1982 sa dosiahlo zlepšenie kvalitatívnych vlastností a kvantitatívnej produkcie vlny, ako aj zvýšenie živej hmotnosti, produkcie mlieka. Pre Valašky je charakteristický živý temperament, pevná konštitúcia, dobrá otužilosť, skromnosť, chodivosť v členitom teréne. Plemeno Zošľachtená valaška bolo uznané v roku 1982, ako nové polohrubovlnové plemeno oviec. Chová sa prevažne v podhorských a horských oblastiach Slovenska v nadmorskej výške viac ako 800 m.

Lacaune
Na Slovensku sa Valašské ovce chovali celé generácie najmä na Liptove, Kysuciach, Orave, Spiši, v oblasti Nízkych Tatier, Veľkej a Malej Fatry a Spišskom Rudohorí. Valašské ovce sa chovajú okrem Slovenska ako génová rezerva v Českej republike. V súčasnosti predstavujú ovce plemena Zošľachtená valaška kombinovaný úžitkový typ vlnovo-mliekový. Plemeno Lacaune je stredného až veľkého telesného rámca, vlna je krátka, polojemná, často riedka. Obe pohlavia sú bezrohé. Je mäsovo-mliekového až mliekového úžitkového typu. Priemerná hmotnosť dospelých bahníc je 70-75 kg (minimálne 60 kg), dospelých baranov 95-100 kg (minimálne 80 kg).
vlnka

Krmivá pre naše ovečky neobsahujú žiadne
geneticky modifikované zložky.


Odchov predstavuje usmernený kombinovaný spôsob výživy, pri ktorom odstav jahniat realizujeme vo veku 30 – 40 dní. Náhradu materského mlieka realizujeme využitím kompletných kŕmnych zmesí určených pre túto kategóriu jahniat. Samozrejme s prídavkom kvalitného lúčneho alebo lucernového sena.


Chov oviec je spojený s celosezónnym letným pobytom na zdravej voňavej pastve v okolí obce Turček. Pasienky sú udržiavané pasením a kosením bez použitia akýchkoľvek chemických prípravkov alebo umelých hnojív.


V zimnom období predstavujú základ kŕmnej dávky produkty vlastnej rastlinnej výroby, t.j. lúčne seno, senáž, siláž, slama. Doplnkom sú vlastnoručne vyrobené kŕmne zmesi. Nadstavbou je dopĺňanie vitamínov a minerálnych látok. Krmivá neobsahujú žiadne geneticky upravované zložky.


vlnka