Značka kvality


Výrobky krátkeho potravináskeho reťazca FARMFOODS priebežne získavajú označenie Značka kvality a počet produktov našej výroby s týmto označením sa priebežne bude zvyšovať.


Značka kvality je vlastníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a bola uvedená do užívania v roku 2004, kedy vznikol Národný program podpory poľnohospodárskych produktov a potravín Značka kvality na podporu spotreby domácej potravinovej produkcie v rozrastajúcom sa konkurenčnom prostredí po vstupe Slovenska do EÚ. Prioritou programu od začiatku bolo zviditeľniť domáce kvalitné výrobky a posilniť tak ich konkurencieschopnosť na domácom trhu. (...)

Na základe nových zásad značky, platných od 1.12.2012 môže značku získať každý slovenský výrobca, ak sú jeho výrobky vyrábané z domácich surovín, za dodržania deklarovaného technologického postupu, parametrov kvality a bezpečnosti potravín, pričom je zároveň potrebná aj deklarácia surovín, t. z. že z celkovej spotreby surovín najmenej 75% musí byť spotreba domácej suroviny a všetky fázy výrobného procesu sa musia uskutočňovať na území Slovenskej republiky, a nie len výrobok, ktorý ma nadštandardné kvalitatívne vlastnosti, ako tomu bolo doteraz.

Značka kvality sa udeľuje v dvoch stupňoch – stupeň 1. a stupeň 2., pričom 2. stupeň sa udeľuje výrobkom s nadštandardnými kvalitatívnymi parametrami. Spotrebitelia vyhľadávaním a rozoznávaním loga značky na potravinách dostávajú komplexné informácie o všetkých výrobkoch s logom Značky kvality, tiež záruku, že nakupujú kvalitné slovenské produkty, ktoré spĺňajú všetky kritéria podľa zásad značky za dodržania národnej legislatívy, ale aj legislatívy EÚ, za dodržania výrobcom deklarovaného technologického postupu počas celého výrobného procesu, pričom sú pravidelne kontrolované orgánmi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Zdroj a viac info na https://www.znackakvality.sk

Výrobky Farmfoods, ktoré doposiaľ získali Značku kvality

AGROSTAAR KB AT Tatry
HK21 Domáca kačica celá ZC01 Slovenské pirohy Bryndzové z Tatier
HK11 Naše kurča celé VF11 Zeleninové lupienky Tatranské zemiaky
HK14 Prsia z našich kurčiat AT Dunaj
Mikrovak MH15 Vidiecka šípka smotanový jogurt 250g
RE11 Holúbky z Mangadurcy MH51 Dubníček kakao 150g
Rosenau ZS21 Sýta Rúbaň 3m zrejúci syr Sladká cibuľka
CK41 Klíčkový s čiernym sezamom NZ23 Čerstvá hrudka Ostré čili
SN02 Sladká cibuľka bryndzová nátierka