Výnimočné potraviny

Spoločnosť AGROTRADE GROUP spol. s r. o. je koordinátorom projektu FARMFOODS, stránka www.farmfoods.sk, ktorej je prevádzkovateľom, informuje o výrobkoch, ktoré vyrábajú a predávajú jednotliví partneri projektu FARMFOODS. Povinné informácie o potravinách sú uvádzané ich výrobcami na etiketách jednotlivých výrobkov. Informácie týkajúce sa vlastností a prípadných účinkov jednotlivých zložiek výrobkov uvádzané na tejto stránke sú len všeobecné a informatívne a sú čerpané z verejne dostupných zdrojov, v žiadnom prípade nie sú deklarovanými vlastnosťami konkrétnych výrobkov a teda výrobca za ne nezodpovedá.