Product was successfully added to your shopping cart.

ZDRAVÁ PÔDA

Zdravá pôda umožňuje
rastlinám, zvieratám a človeku
žiť na našej Zemi.
Pôda je základným výrobný prostriedkom každého farmára. Je považovaná za jedno z najvzácnejších bohatstiev ľudstva.
Pôda má svoje pH, ktorú dokážeme ovplyvňovať a tým stabilizovať jej produkčnú funkciu. Takouto cestou prispievame k samotnému
uzdraveniu našich pôd.
Dostane vždy to, čo potrebuje! Máme individuálny prístup
k pôdnym potrebám. Poznáme, čo naša pôda potrebuje a tieto potreby jej aj doprajeme.
V rastlinnej výrobe preferujeme pôdoochranárske technológie obrábania prostredníctvom najmodernejších poľnohospodárskych strojov.
ZDRAVÁ PÔDA
Prostredníctvom bakteriálneho hnojiva Phylazonit systematicky dopĺňame najvýznamnejšie živé baktérie späť do pôdy.
Čo sa z nej odoberie, to sa do nej
aj vráti. Sme profesionáli v obore,
a presne vieme, ako zaobchádzať
s pôdou tak, aby sme jej neuškodili.
Aby rastliny klíčili, rástli, kvitli a prinášali úrodu, musia dostávať patričné množstvo rôznych minerálov a látok. To všetko dokážeme zabezpečiť našim pôdam prostredníctvom mikroorganizmov.
Zdravá pôda

Zdravá pôda

Pôda je základným výrobným prostriedkom každého farmára...

Chcem vedieť viac.
Zdravé rastliny

Zdravé rastliny

Sme slovenskí farmári, pre ktorých je prvoradá produkcia zdravých rastlín vypestovaných na našich zdravých pôdach...

Chcem vedieť viac.
Zdravé zvieratá

Zdravé zvieratá

Naše zdravé zvieratá sú kŕmené výlučne našimi zdravými krmivami rastlinného pôvodu...

Chcem vedieť viac.
Zdravé potraviny

Zdravé potraviny

Prvoradým cieľom projektu FARMFOODS je priniesť čo najširší sortiment zdravých výnimočných potravín z vlastných polí...

Chcem vedieť viac.
Zdraví ľudia

Zdraví ľudia

Zdravie je najvzácnejším bohatstvom každého človeka na zemeguli...

Chcem vedieť viac.
Nenarušená krajina

Nenarušená krajina

My, slovenskí poľnohospodári, ktorí sa zaoberajú rastlinnou a živočíšnou výrobou...

Chcem vedieť viac.