Product was successfully added to your shopping cart.

ZDRAVÁ PÔDA

Zdravá pôda umožňuje rastlinám,
zvieratám a človeku
žiť na našej Zemi.
Pôda je základným výrobný
prostriedkom každého farmára.
Je považovaná za jedno z najvzácnejších
bohatstiev ľudstva.
Pôda má svoje pH,
ktorú dokážeme ovplyvňovať
a tým stabilizovať jej produkčnú funkciu.
Takouto cestou prispievame
k samotnému uzdraveniu našich pôd.
Dostane vždy to, čo potrebuje!
Máme individuálny prístup
k pôdnym potrebám.
Poznáme, čo naša pôda
potrebuje a tieto potreby
jej aj doprajeme.
V rastlinnej výrobe preferujeme
pôdoochranárske technológie obrábania
prostredníctvom najmodernejších
poľnohospodárskych strojov.
ZDRAVÁ PÔDA
Prostredníctvom
bakteriálneho hnojiva Phylazonit
systematicky dopĺňame najvýznamnejšie
živé baktérie späť do pôdy.
Čo sa z nej odoberie, to sa do nej aj vráti.
Sme profesionáli v obore,
a presne vieme, ako zaobchádzať
s pôdou tak, aby sme jej neuškodili.
Aby rastliny klíčili, rástli, kvitli a prinášali
úrodu, musia dostávať patričné množstvo
rôznych minerálov a látok.
To všetko dokážeme zabezpeciť
našim pôdam prostredníctvom
mikroorganizmov.
Zdravá pôda

Zdravá pôda

Pôda je základným výrobným prostriedkom každého farmára...

Chcem vedieť viac.
Zdravé rastliny

Zdravé rastliny

Sme slovenskí farmári, pre ktorých je prvoradá produkcia zdravých rastlín vypestovaných na našich zdravých pôdach...

Chcem vedieť viac.
Zdravé zvieratá

Zdravé zvieratá

Naše zdravé zvieratá sú kŕmené výlučne našimi zdravými krmivami rastlinného pôvodu...

Chcem vedieť viac.
Zdravé potraviny

Zdravé potraviny

Prvoradým cieľom projektu FARMFOODS je priniesť čo najširší sortiment zdravých výnimočných potravín z vlastných polí...

Chcem vedieť viac.
Zdraví ľudia

Zdraví ľudia

Zdravie je najvzácnejším bohatstvom každého človeka na zemeguli...

Chcem vedieť viac.
Nenarušená krajina

Nenarušená krajina

My, slovenskí poľnohospodári, ktorí sa zaoberajú rastlinnou a živočíšnou výrobou...

Chcem vedieť viac.