ISO CERTIFIKÁTY

Spoločnosti zúčastňujúce sa projektu FARMFOODS postupne získavajú certifikáty pre predmet činnosti:
Výroba, predaj a distribúcia slovenských farmárskych výrobkov v krátkom potravinárskom reťazci FARMFOODS.

  • ISO 9001:2015 – systému manažérstva kvality
  • ISO 14001:2015 – systému enviromentálneho manažérstva
  • ISO 45001:2018 – systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • ISO 22000:2018 – systému manažérstva bezpečnosti potravín

Tento výnimočný postup a kontrolované manažérske systémy sú pre nás veľmi náročné, ale tí, ktorí majú skúsenosti so zavádzaním a dodržaním týchto systémov na svojich pracoviskách vedia potvrdiť, že sú garanciou dodržania odkazu našich dvoch hlavných sloganov, a to:
„Kvalitne, poctivo a zdravo k výnimočným výrobkom.“
„Tradičné chute vidieka pre moderného človeka.“

Doteraz získané certifikáty v združení FARMFOODS: