Podpora z EÚ

V roku 2017 získalo osem firiem na projekt Farmfoods z eurofondov dotáciu 7,3 milióna eur. Na podporu krátkych dodávateľských reťazcov z PRV 2014 – 2020 pomocou opatrenia 16.4. boli kontrahované dotácie vo výške viac ako 95,35 milióna eur a bolo podporených ďalších niekoľko desiatok firiem a združení farmárov. Takto vyčlenené peniaze majú aspoň čiastočne vyvážiť hendikep slovenských drobných farmárov voči zahraničnej masovej produkcii veľkých korporácií a hypermarketov. Z nich doteraz členovia z nášho združenia FARMFOODS vyčerpali 3,9 milióna eur. Každé euro projektu najprv treba z vlastných alebo požičaných zdrojov reálne investovať a zaplatiť, potom ich v rádoch mesiacov po dôkladnej kontrole farmárom štát čiastočne preplatí. Členovia združenia však dodnes preinvestovali ďalších vyše 20 miliónov eur do svojich rastlinných, živočíšnych a potravinárskych výrob súvisiacich s projektom z ďalších vlastných alebo iných zdrojov.

Merateľným ukazovateľom všetkých EÚ projektov a investičných dotácií je počet vytvorených pracovných miest a počet vytvorených nových produktov v rámci podporených firiem. Vo výskumných projektoch sa sleduje vytvorenie nových produktov, ktoré sú nové pre trh.

Doteraz bolo v súvislosti s krátkym dodávateľským reťazcom FARMFOODS vytvorených 230 nových pracovných miest. Ďalších 100 ešte plánujeme vytvoriť.

Doteraz bolo vyvinutých, zalistovaných a uvedených na trh 562 nových farmárskych výrobkov, ktoré sú pre podniky nové a vo väčšine prípadov sú nové a výnimočné aj pre slovenský trh, z toho drvivá väčšina sú unikáty, bez prídavných látok a GMO.


PRV SR 2014-2020: Krátky dodávateľský reťazec FARMFOODS: dokument na stiahnutie


Aktuálna zmluva o NFP č. 164NR110003 a jej Dodatky:

- Zmluva – dokument na stiahnutie

- Dodatok č. 1

- Dodatok č. 2


Stav čerpania NFP k 31.12.2020 a počet vytvorených miest súvisiacich s projektom

- Tabuľka stav čerpania – dokument na stiahnutie


Partner projektu FARMFOODSVýrobaPočet zalistovaných výrobkov k 31.1.Menný zoznam výrobkov
AGROTRADE GROUPBryndziareň - Farma Turček5kliknite tu
AT DUNAJMliekareň a syráreň - Farma Dubník130kliknite tu
AT TATRYZemiakáreň - Farma Spišská Belá53kliknite tu
GET groupMäsovýroba - Rožňava219kliknite tu
TERRA WYLAKVinárstvo - Veľké Zálužie54kliknite tu
AGROSTAAR KBHydináreň - Farma Kráľov Brod47kliknite tu
Natur Products - NémethMedy, lekváre - Ipeľský Sokolec54kliknite tu
SPOLU 542 
Ďalší partneri mimo NFP
MikrovakHotové jedlá - Rožňava26kliknite tu
RosenauPekáreň - Rožňava28kliknite tu
AT ZEMPLÍNSójové produkty16kliknite tu
AT GEMERTekvicové produkty10kliknite tu
PMDiviačie a jelenie mäsa - Jelšava26kliknite tu
SPOLU 642 

V súčasnosti je možné naše výnimočné potraviny nakúpiť v 46 otvorených predajniach. Bližšie a presnejšie informácie nájdete v sekcii Naše predajne.

vlnka