Bio vs. Natur

Naše produkty sú Natur - prírodné, aby nevznikli nedorozumenia, treba pochopiť čo vlastne NATUR znamená, v čom sa líšime od BIO a prečo sme sa dali na vlastnú cestu.

História

V období po vojne panoval vo svete veľký hlad. Spustošená krajina neponúkala mnoho prostriedkov pre nasýtenie. Ľudia sa tak rozhodli prírode trochu pomôcť. V snahe zvýšiť produkciu potravy sa začali používať rôzne umelé hnojivá a prídavné látky. Reakcia na tieto vážne rozhodnutia prišla až v rozmedzí rokov 1960-1970. V týchto rokoch vyšli na javo nové zistenia o škodlivosti spomínaných látok ako pre krajinu, tak aj pre človeka. Začala sa snaha o budovanie BIO produkcie. 50-ročné snaženie prinieslo ako sklamania, tak aj úspechy:veľké a časté sprenevery obrovských dotačných prostriedkov určených k rozvoju BIO produkcie najmävo vyspelých krajináchod roku 2000 legislatíva vylúčila 90% chemických prípravkov a hnojív, dovtedy bežne používaných v poľnohospodárstve
Súčasnosť

Kontrolnými orgánmi sa povoľujú len netoxické, rýchlo rozbúrateľné prípravky a hnojivá pre konvenčné poľnohospodárstvo (väčšina z nich sa používa aj v BIO produkcii). Pri odbornom používaní sú pre rastliny neškodné ba dokonca prospešné. Práve vďaka nim je možné dopestovať zdravé rastliny bez chorôb a obsahu toxických látok.


Dnes je každému odborníkovi jasné, že je potrebná zmena. Vysoké podpory by sa mali regulovať. Často sa totižto stáva, že práve finančné podpory fungujú ako motivácia pre neúspešných poľnohospodárov. V BIO produkcii prežívajú len vďaka nim.V súčastnosti sa stretávame aj s iným druhom nepoctivého zachádzania s potravinou. V minulosti sa na výrobu 1 kg mäsových výrobkov bežne použilo 1-2 kg kvalitného mäsa. Dnes je percento kvalitného mäsa v mäsových výrobkoch žalostne mizivé. Pomocou rôznych technológií je mäso nahrádzané ťažko kontrolovateľnými prísadami.
Systém označovania obsahu bežných potravín je v tejto sfére nedokonalý, a preto by bolo potrebné zaviesť jednotné značenie ktoré by spotrebiteľa nezmiatlo, ale práve naopak pravdivo informovalo.
Toto označovanie je v prípade BIO, ale aj NATUR potravín podstatne jasnejšie a serióznejšie. Spotrebiteľ tak jasne vie čo kupuje a nie je klamaný.


POROVNANIE

BIO produkcia má významné postavenie v zdravom poľnohospodárstve, no stále je čo zdokonaľovať. Toxíny, stres a podvýživa sú pre BIO produkciu realita. Práve tieto faktory sa snažíme v našej NATUR produkcii odstrániť a zlepšiť tak kvalitu potravín do zatiaľ nepoznaných sfér. A prečo to všetko? Pre vašu spokojnosť.