POROVNANIE

BIO produkcia má významné postavenie v zdravom poľnohospodárstve, no stále je čo zdokonaľovať. Toxíny, stres a podvýživa sú pre BIO produkciu realita. Práve tieto faktory sa snažíme v našej NATUR produkcii odstrániť a zlepšiť tak kvalitu potravín do zatiaľ nepoznaných sfér. A prečo to všetko? Pre vašu spokojnosť.

Ustajnenie

Zvieratá sa ustajňujú s dostatočným prívodom vzduchu,svetla a priestoru na oddych a pohodlie.

Naše zvieratá ustajňujeme s dostatočným prívodom vzduchu, dostatkom svetla a aj dostatkom priestoru pre ich pohodlie a oddych.

Napájanie

Rovnako ako naše, majú tieto zvieratá dobrý prístup k napájacej vode.

K napájacej vode majú neustály prístup.

Šľachtenie

V BIO produkcii je zakázané využívanie genetického inžinierstva v šľachtení zvierat.

Naše zvieratá si vážime, a preto pri šľachtení nevyužívame plemená, ktoré sú produktom genetického inžinierstva.

Výbeh

Zvieratá musia mat zabezpečený dostatok pohybu na pastvinách a vo výbehoch, v ktorých je pohyb umožnený aj v zime.

Naše zvieratá majú zabezpečený dostatok pohybu na pastvinách a vo výbehoch, v ktorých je pohyb umožnený aj v zime.

Hormóny

V BIO produkcii sa na zvieratách nevyužívajú rastové hormóny ani hormonálne lieky.

Pri NATUR postupoch by sme nikdy nezasiahli do prírodných procesov rastovými hormónmi ani inými hormonálnymi liekmi.

Liečba

V prípade chorôb sa nemôžu používať antibiotiká ani iné povolené liečivá. Zvieratá buď uhynú alebo sú dochované do jatočných hmotností. Po prekonaní choroby to však trvá podstatne dlhšie. Niektoré zvieratá dokonca znášajú následky chorôb vo forme retardácie a následne sa predávajú ako BIO produkty.

V prípade chorôb sú naše zvieratá zahrnuté neustálou starostlivosťou. Aby ochorenie prekonali bez následkov vo vývine, pomáhame im len povolenými prostriedkami. V prípade nevyhnutnosti použitia antibiotík sa zvieratá nikdy nedostanú do výrobných prevádzok siete FARMFOODS.

Kŕmenie

Zvieratá sú kŕmené len ekologicky vyrobeným krmivom. Do tejto kategórie potravy spadá rastlinná strava v BIO kvalite. Nejedia však kukuričnú siláž.

Naše zvieratá kŕmime výhradne zdravým NATUR krmivom. To pochádza z vlastnej poctivej produkcie, opisovanej v časti “pestovanie rastlín”.

Stres

Zvieratá by sa mali chovať bez stresu a týrania. Nie všetky spomenuté podmienky tomu však nasvedčujú.

K našim zvieratám máme úctu a preto ich chováme bez stresu a týrania. V pokoji ich udržiava vyvážená strava a tiež skupinový chov s dostatkom priestoru bez vzájomného ubližovania. Zvieratá sa zvyčajne porážajú priamo v oblasti chovu. Ak je nutný prevoz, jedná sa len o minimálne vzdialenosti.

vlnka