Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Exteriérové kontajnerové predajne“ – dátum zverejnenia 12.2.2018:

Výzva Exteriérové kontajnerové predajne.pdf

Obstarávateľ: GET group, s.r.o.
vlnka