Product was successfully added to your shopping cart.

ZDRAVÉ RASTLINY

Podobne ako naše deti potrebujú ochranu, liečenie a odbornú starostlivosť aby boli zdravé, tak aj naše zdravé rastliny potrebujú
výnimočnú odbornú starostlivosť a v prípade potreby adekvátnu liečbu.
Sme slovenskí farmári, pre ktorých je prvoradá produkcia zdravých rastlín vypestovaných na našich zdravých pôdach.
Celá naša rastlinná produkcia
je prísne kontrolovaná,
nepoužíva a ani nemôže byť
kontaminovaná geneticky
modifikovanými organizmami.
Naše produkty rastlinnej výroby
sú na trhu výnimočné aj vďaka zvýšenému obsahu makro a mikro prvkov (Ca, Mg, Fe, Mn, Zn) oproti bežne dopestovaným rastlinám.
Už pri sejbe pomocou našich výnimočných siacich strojov, aplikujeme základné hnojenie
(N, P, K, S, Ca, Mg) v množstve
a pomere ako daná rastlina
na danej pôde potrebuje.
ZDRAVÉ RASTLINY
Vyvíjame a používame výnimočný systém variabilných technológií pri pestovaní rastlín, kde po vzorkovaní, infraspektrálnom fotení a na základe úrodových máp identifikujeme potreby úpravy pH, hnojenia a ochrany
na našich parcelách.
Po vyše 10 rokoch intenzívneho výskumu, pokusov a vnímania biológie rastlín sme vyvinuli vlastný výnimočný systém listovej výživy našich rastlín.
Výnimočná bakteriálna výživa
Phylazonit pomáha našim rastlinám
prijímať zo vzduchu viazaný dusík.
Zdravá pôda

Zdravá pôda

Pôda je základným výrobným prostriedkom každého farmára...

Chcem vedieť viac.
Zdravé rastliny

Zdravé rastliny

Sme slovenskí farmári, pre ktorých je prvoradá produkcia zdravých rastlín vypestovaných na našich zdravých pôdach...

Chcem vedieť viac.
Zdravé zvieratá

Zdravé zvieratá

Naše zdravé zvieratá sú kŕmené výlučne našimi zdravými krmivami rastlinného pôvodu...

Chcem vedieť viac.
Zdravé potraviny

Zdravé potraviny

Prvoradým cieľom projektu FARMFOODS je priniesť čo najširší sortiment zdravých výnimočných potravín z vlastných polí...

Chcem vedieť viac.
Zdraví ľudia

Zdraví ľudia

Zdravie je najvzácnejším bohatstvom každého človeka na zemeguli...

Chcem vedieť viac.
Nenarušená krajina

Nenarušená krajina

My, slovenskí poľnohospodári, ktorí sa zaoberajú rastlinnou a živočíšnou výrobou...

Chcem vedieť viac.