Product was successfully added to your shopping cart.

2 percentá z dane

Prostredníctvom Občianskeho združenia FARMFOODS 2% z daní môžete pomôcť aj vy, vaši známi a rodinní príslušníci na číslo účtu IBAN: SK3902000000003596416253 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.).

Tlačivá:
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti - dokument na stiahnutie
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.pdf - dokument na stiahnutie
vlnka