V Materskej škole v Rožňave sa konalo Jesenné ZDRAVenIE. Deti z celej škôlky sa dozvedeli informácie o zvieratkách zo združenia FARMFOODS, o mliečnych, mäsových a zemiakových výrobkoch, naučili sa priraďovať výrobky do skupín (mäsové, mliečne, zemiakové), ale aj rozoznať, z ktorých zvieratiek máme potraviny. Okrem krásnej farebnej fotosteny, kde si mohli jednotlivé triedy urobiť fotografiu, sme si pre nich pripravili aj spomínané aktivity. Všetky deti boli veľmi šikovné a zapájali sa, preto dostali od svojich pani učiteliek odmenu: jesenné, ale aj zimné maľovánky, záložky do knihy, pracovné listy. Počas 46. týždňa bol v škôlke prispôsobený aj jedálniček a deti tak ochutnali Teľacie párky bez „E-čok“ z mäsovýroby v Rožňave, maslo, jogurty, bryndzovú nátierku a syr z mliekarne v Dubníku, chlieb a rožky, či makové záviny z pekárne Rosenau. Tešíme sa na ďalšie podobné akcie a spokojné tváre tých najmenších.