Nominácia NAJ agromanažér 2021: Milan Balogh

Článok bol pôvodne publikovaný na stránke www.agrobiznis.sk.

Milana Balogha môžeme charakterizovať ako agromanažéra, pre ktorého je prioritou mať vždy vopred zadefinovaný a jasný koncept ďalšieho smerovania, resp. napredovania agropodniku. „Už pri zakladaní spoločnosti sme si jasne určili základné ciele, ktoré chceme sledovať, rovnako tak sme si zadefinovali víziu smerovania firmy ako i koncepciu plnenia vytýčených plánov“ prezrádza líder agromanažmentu z Dubníka. Ako ďalej zdôrazňuje, všetky investície, ktoré podnik realizuje, sú vždy adresné v súlade s koncepciou, víziou a plánmi spoločnosti.Zmysel pre precízny manažment, ktorý sa opiera o merateľné výsledky tak nepochybne patrí k silným stránkam tohto agromanažéra. M. Balogh pritom stavia na pracovitosť a skúsenosti, pričom je presvedčený o tom, že usilovná a svedomitá práca skôr či neskôr prinesie svoje ovocie. Je to manažér, ktorý sa neustále snaží zvyšovať profesionalitu svojej práce ako i práce tímu ľudí okolo seba. „Keď niečo robíte, treba to robiť na vysokej úrovni a kvalitne“, hovorí o svojom prístupe k práci líder AT Dunaj. Tento prístup razí aj pri značke Farmfoods, ktorá sa môže popýšiť produktmi vysokej kvality bez používania prídavných látok, éčok či GMO. Mliečne produkty z mliekarne a syrárne z Dubníka sa pritom môžu hrdo hlásiť k tomuto konceptu založenom na filozofii poskytnúť zákazníkovi super čerstvé výrobky každý deň.


No a určite nesmieme opomenúť unikátny cit tohto agromanažéra pre racionálnu nadväznosť jednotlivých výrob v podniku tak, aby všetky tieto čiastkové výroby tvorili skvelo zladené súkolesie vedúce k efektívnej produkcii. Unikátom je napríklad využívanie odpadového tepla z bioplynovej stanice pre viacero aktivít v dojárni ako aj v mliekarni a tiež pri dosúšaní plodín v rámci ich pozberovej úpravy, pričom bioplynová stanica je „kŕmená“ dominantne vedľajšími produktmi miestnej živočíšnej výroby. Jednotlivé výroby sa tu tak navzájom dopĺňajú, resp. vďaka svojej racionálnej prepojenosti a kontinualite dokážu vzájomne vytvárať dodatočnú pridanú hodnotu. Chod farmy tak pripomína malý uzatvorený systém žijúci vo vzájomnej symbióze nastavený tak, aby čo najefektívnejšie využíval výrobné vstupy a súčasne maximalizoval výrobné výstupy.


ŽV zdrojom superčerstvých mliečnych výrobkov Farmfoods


Okolo roku 2010 manažment AT Dunaj viedol vážnu debatu o tom, kam nastaviť kormidlo ďalšieho smerovania svojej „podnikateľskej lode“. Padlo pritom rozhodnutie, že sa začne prioritne investovať do živočíšnej výroby zameranej na prvovýrobu mlieka.


„Mojím dlhodobým snom vždy bolo prevádzkovať malú mliekarničku“, hovorí M. Balogh. Táto jeho vízia a práca na nej bola nepochybne jedným zo základných stavebných kameňov toho, že skupina Agrotrade dnes úspešne prevádzkuje sieť takmer 50 predajní Farmfoods, na pultoch ktorých predáva minimálne 80 % vlastných produktov svojich členov. AT Dunaj je pritom lídrom v segmente mliečnych výrobkov Farmfoods, keďže práve v Dubníku sa pôvodná myšlienka M. Balogha pretavila do reálnej výstavby mliekarne s dennou kapacitou spracovania mlieka vo výške 20000 l.


Hneď vedľa mliekarne podnik vystaval modernú maštaľ pre 650 dojníc s dojárňou 2x18, a teda čerstvo nadojené mlieko na ceste do mliekarne každý deň prekonáva len niekoľkometrovú vzdialenosť, aby bolo hneď pripravené na svoje finálne spracovanie do 75 rôznych produktov. „Toto všetko je súčasťou nášho Farmfoods konceptu, ktorého filozofiou je poskytnúť zákazníkovi každý deň superčerstvé výrobky. I preto, s výnimkou zrejúcich syrov v mliekarni, nevyrábame na sklad“, vysvetľuje M. Balogh. V praxi to znamená, že mliekareň a syráreň v Dubníku pracuje vo flexibilnom režime podľa aktuálneho dopytu zákazníkov, ktorí nakupujú v predajniach Farmfoods. V mliekarni spracovávajú vo vlastnej réžii v priemere okolo 40 % svojej produkcie mlieka dojníc. Ide o chov 600 dojníc plemena čierny holštajn, pri ktorom zaznamenávajú priemernú úžitkovosť 10900 kg na dojnicu za laktáciu. Cieľom manažmentu je pritom dostať sa postupne na 750 dojníc, pričom potenciál úžitkovosti vidia na 11500 kg na dojnicu za laktáciu.


Celý profil konateľa AT DUNAJ, spol. s r.o., Ing. Milana Balogha si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 03/2021 na s. 7-9.