Ing. Pavol Ďurkáč – riaditeľ výroby

Má na starosti aplikovanie princípov Farmfoods a kontrolu ich dodržiavania, nastavovanie technických, technologických a kvalitatívnych parametrov výroby a jednotlivých výrobkov. Zodpovedá za kontrolu a vyhodnocovanie efektivity výroby.