Welfare

Welfare hospodárskych zvierat v rámci ich chovu a starostlivosti o ne definuje podmienky, v ktorých sa môžu prirodzene správať a nie sú vystavované fyzickej a psychickej nepohode, chorobám, strachu a stresu. To zároveň znamená, že majú dostatok primeranej výživy a netrpia smädom a hladom. Žijú v priestore, v ktorom sa cítia prirodzene a dokážu v ňom uplatňovať správanie, ktoré je im vlastné.
Dodržiavanie welfare zvierat je pre nás mimoriadne dôležité. Naše zvieratá majú zabezpečený dostatok pohybu na pastvinách a vo výbehoch (aj v zime). Ustajnené sú s dostatočným prívodom vzduchu, dostatkom svetla, dostatkom priestoru na pohodlný oddych a dobrým prístupom k napájacej vode. Chované sú bez týrania a stresu. Voči stresu nie sú vystavené ani vďaka nedostatku nevyváženého kŕmenia, ani skupinových chovov zvierat, v ktorých si tieto zvieratá navzájom ubližujú. Zvieratá sa porážajú priamo na mieste, kde sa chovajú, alebo sú prevážané len na minimálne vzdialenosti, čím je takisto ich stres minimalizovaný.


Podmienky chovu welfare majú niekoľko zásad:
  • priestor, kde sa kurence budú chovať musí byť obsadený jednorazovo do 24 hodín
  • zaťaženie podlahovej plochy môže dosiahnuť maximálne 30 kg/m2
  • pripravená podstielka musí mať hrúbku minimálne 10 cm
  • kŕmenie a napájanie je zabezpečované nonstop
  • krmivo a voda musia byť prístupné naraz pre 70 % kureniec
  • dĺžka výkrmu kurčiat nesmie byť kratšia ako 40 dní
  • je zabezpečený teplotný komfort v podobe minimálnych teplotných výkyvov
  • majú svetelný režim – striedanie dňa a noci